EDI pro logistiku

Zbavte se nákladné administrativy a chyb

Řešení ORiON EDI pro logistiku je ucelené oborové řešení pro komplexní elektronickou výměnu dat (EDI/B2B) mezi logistickými společnostmi a jejich zákazníky. Pomocí tohoto pokročilého řešení je tok dokladů týkajících se logistických i dalších procesů na obou stranách realizován pouze elektronickou formou ihned bez časových prodlev.

Řešení využívá propojení s platformou ORiON® a představuje maximálně flexibilní technologii s nízkými pořizovacími a provozními náklady, kterou lze bez problémů nasadit v globálním prostředí dnešního businessu. Řešení ORiON EDI pro logistiku lze pořídit formou služby bez vysokých počátečních investic, bez starostí o jeho správu a s garancí rychlého a bezproblémového nasazení do provozu.

Chci poradit se zavedením EDI

Přínosy řešení pro logistiku

  • absolutní přehled o zboží, zlepšení sledování skladu
  • větší přehled o obchodních případech a jejich aktuálním stavu
  • zkvalitnění služeb zákazníkům
  • celkové zprůhlednění činnosti, přesné pokyny pro nakládání se zbožím
  • výrazné snížení chybovosti, nastavení systému kontroly předávání

Snížení provozních nákladů

  • úspora času a snížení nákladů na distribuci, zpracování a archivaci dokladů
  • odstranění nadbytečné a nákladné administrativy u logistických procesů

Zapojte rychle a jednoduše všechny své zákazníky do EDI komunikace: ORiON Logistický portál

ORION Logistický portál - Paletový dodací list

Jednoduchý a přehledný webový portál, který umožňuje poskytovateli logistických služeb sjednotit díky EDI veškerou výměnu obchodních i logistických dokladů s obchodními partnery. Ti nepotřebují žádný složitý a drahý software, ale mohou využít přehlednou webovou aplikaci.

Více informací k ORiON Logistickému portálu.

Oborové řešení pro B2B komunikaci v logistice

Řešení je šité na míru segmentu logistiky a pokrývá řadu specifických funkcí, které odrážejí fungování logistické firmy. Zjednodušení a automatizace je dosahováno zejména v následujících logistických procesech:

Jednoduchá implementace řešení 

Máme zkušenosti s integrací EDI do ERP systémů

Další ERP systémy

Bezpečnost