Gaston

Jednotné spracovanie aktuálnych dát a podkladov, využitie WMS a BI k zvýšeniu prehľadu o nákupe, predaji a zásobách.

návratnosť investície21 mesiacov
zvýšenie skladové kapacity20%
nárast obrátkovosti13%

Späť na prehľad štúdií