Výrazné úspory v logistice ve společnosti PEVI

98% snížení chybovosti v expedici

Nižší nároky na zaměstnance

Původní stav a problém

Po důkladné analýze skladových procesů objevili v PEVI dva zásadní problémy. Prvním byla nepřesná evidence zboží na skladě, kdy docházelo k rozdílům mezi účetním stavem zásob a skutečným stavem. Stávalo se tak, že v účetním programu šly dohledat informace o počtu kusů zboží, ale již nebylo možné zjistit, kde se zboží fakticky nachází a zdali se tam nachází v uvedeném počtu. Skladníci tak byli nuceni složitě ve skladu dohledávat, dopočítávat a následně porovnávat a znovu evidovat stavy zásob.

Druhý problém byl v personální oblasti. V PEVI se potýkali s nižším počtem skladníků, než jaká byla potřeba. To zapříčinilo vyšší časovou náročnost práce, tedy přesčasy, které způsobovaly nespokojenost zaměstnanců a vyšší náklady. Problematická se jevila také potřeba zbožíznalství. Skladníkům trvalo zhruba 6 měsíců, než se naučili rozlišovat jemné rozdíly ve skladovaném sortimentu. Toto zdlouhavé zaučování nových zaměstnanců způsobilo, že několik z nich opustilo práci ve zkušební době.

Návrh řešení

V PEVI se tedy rozhodli tyto problémy vyřešit pomocí skladového systému. Podmínkou při výběru bylo, aby systém umožňoval adresnou evidenci zásob ve skladu. A aby jeho ovládání bylo jednoduché a intuitivní. Dalšími podmínkami byly modulárnost systému a požadavek na průběžné doplňování funkčností dle očekávaného růstu společnosti.

Ve výběrovém řízení nakonec uspěla LOKiA WMS. Hlavním důvodem, proč se v PEVI rozhodli pro toto řešení, byla modulárnost systému, kdy je možné začít skladovat nejdříve se zeštíhlenou verzí softwaru a postupně ji doplňovat o další moduly. Tak LOKiA roste společně se zákazníkem.

Výsledné změny

Minimalizoval se počet reklamací, vymýceny byly záměny zboží a odstraněna potřeba zbožíznalství. Tak došlo ke snížení chybovosti odeslaného zboží o 98 % a jeho vyskladnění se zrychlilo o 40 %.

Celkově byla snížena pracnost a pracovní doba se ustálila na 8 hodinách z původních 10,5.

Už první měsíc po zavedení skladového systému LOKiA vyčíslili v PEVI úsporu ve výši 100 000 Kč.

PDF
Podrobně jsme naši spolupráci popsali v PDF, které si můžete ihned stáhnout
Stáhnout v pdf

Dříve nás trápily přesčasy skladníků, které byly způsobeny právě tím, že skladník neefektivně bloudil skladem a neúměrně se tím zvyšovala doba potřebná k expedici zboží. Zavedení WMS nám přineslo detailní přehled o skladových pohybech a pomohlo zoptimalizovat práci se zbožím.

Petr Vinduška, projektový manažer
PEVI
To dává smysl, že?

Sjednejte si s námi bezplatnou konzultaci

Chci konzultaci

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.