EDI pro logistiku pomáhá společnosti Alimpex Food

Úspora v pěti oblastech podnikání

Snížení prodlev v předávání dokladů

Původní stav a problém

Alimpex vlastní velké mléčné sklady, které mají mnoho dalších uložitelů, disponuje dvanácti distribučními místy po celé ČR, centrálním velkoskladem, více než 120 nákladními automobily a zhruba 500 zaměstnanci. Důležitým parametrem, který ALIMPEX FOOD zdobí především, je propracovaný logistický systém, který musí zvládnout rychle a spolehlivě obsloužit zhruba 8000 odběrových míst. Od své běžné konkurence se však liší i tím, že pro komunikaci se svými zákazníky používá elektronickou výměnu dat (EDI), kdy jsou informace předávány strukturovaným a automatizovaným způsobem.

Stejně dobře jako při výměně dokladů v maloobchodních řetězcích se může EDI uplatnit i v oblasti logistiky, kde je na rychlost a přesnost výměny dokumentů kladen snad ještě větší důraz. Klíčovou roli zde sehrávají právě poskytovatelé logistických služeb (LSP), které mnoho dodavatelů do obchodních řetězců využívá pro pokrytí svých logistických operací. Snižují tím náklady za přepravu i oddělení logistiky a zlepšují svou produktivitu.

Návrh řešení

Pokud má obchodník jednotky objednávek denně, lze tuto agendu s určitým úsilím zvládnout „ručně“. V tomto případě objednává své zboží přímo u dodavatele. Pokud však je počet objednávek v desítkách nebo stovkách denně, začne z důvodu neúměrné administrativní zátěže objednávat u LSP. V takovém případě se bez strukturované výměny dat (EDI) brzo stane z komunikace chaos, dochází ke špatným dodávkám a nepřesnostem, s čímž jsou spojené náklady a další administrativa. Při výměně dokumentů je nutno počítat se všemi možnými událostmi a mít vyřešené všechny zapojené procesy, aby nedocházelo k chybám a prodlevám.

EDI pro logistiku

Jednoznačným východiskem z dané situace bylo pro společnost ALIMPEX FOOD zavedení strukturované elektronické komunikace se svými zákazníky. Vybráno bylo řešení EDI pro logistiku, které je po všech stránkách přizpůsobeno oblasti logistiky.

Řešení je šité na míru segmentu logistiky a pokrývá řadu specifických funkcí, které odrážejí fungování logistické firmy. Díky řešení EDI pro logistiku došlo ve společnosti Alimpex Food ke zrychlení a zpřesnění výměny informací, odstranění chybovosti, snížení administrativy a následně významné úspoře času a provozních nákladů zejména v následujících logistických procesech: příjem zboží a zaskladnění, přehled zásob, inventura, manipulační a skladové pohyby, expedice, vratky a co-packing.

Výsledné změny

Řešení pokrývá veškeré logistické procesy, které mohou při komunikaci mezi LSP a jeho zákazníkem nastat. V každém časovém okamžiku a při jakékoli logistické operaci mají odběratelé dokonalý přehled o svém zboží, díky digitálnímu přehledu zásob, který ji posílá LSP, v tomto případě Alimpex Food.

Došlo tedy k absolutnímu přehledu o zboží a ke zlepšení sledování skladu. K většímu přehledu nad poskytovanými službami zákazníkům a k celkové průhlednosti činností.

Výrazně se snížila chybovost a byl nastaven systém kontroly při předávání informací. Odpadlo administrativně náročné ruční zadávání dat do systémů.

PDF
Podrobně jsme naši spolupráci popsali v PDF, které si můžete ihned stáhnout
Stáhnout v pdf

Alimpex food
To dává smysl, že?

Sjednejte si s námi bezplatnou konzultaci

Chci konzultaci

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.