Státní rostlinolékařská správa

Štátna rastlinolekárska správa pôsobí ako štátny správny úrad rastlinolekárskej starostlivosti zriadený Ministerstvom poľnohospodárstva na území Českej republiky. Je to úradná organizácia ochrany rastlín podľa Bernského dohovoru o ochrane rastlín. Na úseku rastlinolekárskej starostlivosti je obdobou Štátnej veterinárnej správy.

Späť na prehľad referencií