Ministerstvo zemědělství ČR

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, potravinársky priemysel a pre správu lesov, poľovníctva a rybárstva, okrem území národných parkov, a zo svojej kompetencie riadi činnosti vo veciach veterinárnej starostlivosti, rastlinolekárskej starostlivosti, starostlivosti o potraviny, starostlivosti o ochranu zvierat proti týraniu a pre ochranu práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.

Späť na prehľad referencií