Odborové riešenia pre výrobcov a montážne firmy

Systémy pre výrobné spoločnosti sú odrazom procesov konkrétnej výroby. Dokážu dobre pokryť ekonomickú oblasť s riadením výrobného procesu a vyhodnocovaním zákaziek. Príznačná je automatizácia veľkého množstva procesov a nechýba ani elektronická výmena dát s obchodnými partnermi. Prehľad a riadenie skladových zásob a včasný nákup komponentov či polotovarov podporí WMS. Pre oblasť obchodu a marketingu je dôležitá podpora CRM, z ktorého profitujú aj produktoví manažéri, vedúci výroby až po riadenie kvality.