EDI (Electronic Data Interchange)

EDI je elektronická výměna strukturovaných dat, zejména obchodních a logistických dokumentů, přímo mezi systémem výrobce zboží a retailovým partnerem nebo logistickým operátorem. Zabezpečená automatizovaná komunikace probíhá za využití mezinárodních standardů a její přidanou hodnotou je optimalizace obchodních a logistických procesů s partnery. Více zde.