Co je EDI?

EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderní způsob komunikace mezi obchodními partnery, při které dochází k výměně obchodních, logistických a jiných dokumentů (např. objednávek, dodacích listů, faktur atd.) elektronicky ve strukturovaných formátech.

Žádné PDF odeslané e-mailem. Tyto formáty jsou informační podnikové systémy (ERP) schopny načíst automaticky bez nutnosti ručního přepisování. Výměna těchto zpráv probíhá obvykle přes zabezpečené komunikační kanály s vysokou mírou zpětné vazby.

K čemu je to dobré?

EDI je dostupná, rychlá a jednoduchá výměna elektronických dokladů.
Snadno vše propojíte s podnikovým systémem: bez manuální přepisování dokladů a bez chyb.
Archivujte doklady nebo si nechejte přednostně profinancovat faktury.

Jak to celé funguje?

EDI jsme zavedli u spousty malých i velkých firem

Jaká je podstata a princip EDI?

Použijme praktický příklad využití EDI: objednávka pořízená v informačním systému odběratele se automaticky přenese až do informačního systému dodavatele.

Příklad s objednávkou přesně vystihuje hlavní myšlenku EDI. Objednatel ve svém informačním systému pořídil objednávku. Doklad existuje v elektronické podobě. Proč neumožnit dodavateli práci přímo s tímto elektronickým dokladem? Pokud objednávku ze svého systému vytisknete, odešlete v obálce, odfaxujete nebo v čitelné podobě pošlete e-mailem, nemá druhá strana jinou možnost, než ji do svého systému opět ručně přepsat. V případě předání elektronického dokladu je však možné příjem objednávky automatizovat.

Elektronická výměna dokladů je nejen rychlejší, ale také mnohem levnější

Cílem EDI je tedy postupně nahradit papírové dokumenty elektronickými, snížit tak náklady spojené s jejich výměnou a současně zvýšit efektivitu a kvalitu prováděných procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako dokumenty „papírové“. Pomocí EDI mohou být propojeny různé informační systémy vně i uvnitř společnosti.

Společná řeč EDI

Pro EDI komunikaci bylo do dnešní doby definováno mnoho národních a oborových standardů, jako je ODETTE v automobilovém průmyslu nebo SWIFT v bankovnictví. Tyto standardy jsou však vzájemně nekompatibilní a z toho důvodu vznikl jediný mezinárodní standard pro elektronický přenos dat – UN/EDIFACT.

Bezpečnost dat

Otázky zabezpečení dat přenášených cestou EDI jsou řešeny jednak softwarově přímo v systémech EDI, jednak použitím kryptografických metod (šifrování, klíče, digitální podpis) pro komunikaci mezi jednotlivými systémy a v neposlední řadě implementací digitálního podpisu a šifrování přímo do zpráv ve formátu EDIFACT.

Více informací najdete na informačním portálu EDIZone věnovanému elektronické komunikaci: www.edizone.cz.

Uvažujete o EDI řešení pro vaši firmu?

Naše řešení pro elektronickou výměnu dat využívá více než 2500 společností.
Každý měsíc přeneseme více než 4 miliony elektronických dokladů.
Aktuálně máme vyřešeno propojení s více než 250 informačními systémy používané v Česku a na Slovensku.