Státní rostlinolékařská správa

Veřejná a interní část portálu s publikačním systémem, vytvoření aplikace registrů a systémová integrace pro organizaci státní správy.

jednotná správa identit100 %

Zpět na přehled studií