eD´ system

Zefektivnění distribučních kanálů, podpora obchodních a marketingových aktivit a 360° pohled na zákazníka ve společnosti eD´ system s využitím CRM systému

Návratnost investice18 měsíců

Zpět na přehled studií