Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská správa (ve zkratce SRS) působí jako státní správní úřad rostlinolékařské péče zřízený Ministerstvem zemědělství na území České republiky. SRS je úřední organizace ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin. Na úseku rostlinolékařské péče je obdobou Státní veterinární správy.

Zpět na přehled klientů