Elektronická výměna dokladů (EDI) s Alza.cz

Na této stránce naleznete informace týkající se elektronické výměny dokladů se společností Alza.cz a.s.

Přenos dokladů probíhá ve strukturované datové podobě prostřednictvím elektronické výměny dat – tzv. EDI komunikace. Automatizace zpracování dokladů s pomocí EDI je pro Alzu klíčové a je jednou z nutných podmínek fungující spolupráce. 

Slyšíte o EDI komunikaci poprvé? 

Zde naleznete podrobnější informace, co to EDI komunikace je. 

Tyto chyby naleznete ve zprávě COMDIS, kterou Alza.cz v případě nesrovnalostí posílá. V Orionu naleznete zprávy COMDIS mezi ostatními zprávami v nabídce Komunikace > Přijaté zprávy. Pro zobrazení pouze zpráv COMDIS můžete použít pole Typ v základním filtru.

ID=25: GLN fakturační a místa dodání nesouhlasí

Návod k řešení chyby ID 25 „GLN fakturační a místa dodání nesouhlasí“

Ve zprávách INVOIC 380, 381 a 83 očekáváme vždy v poli pro GLN fakturačního místa hodnotu odpovídající zemi dodání.

Důvodem je skutečnost, že v každé zemi, kde umožnujeme v logistických centrech či skladech příjem zboží, máme plnohodnotnou registraci k DPH a vyžadujeme, aby příslušné fakturační údaje – DIČ bylo uvedeno na daňových dokladech za dodávky v těchto zemích. Pro každé z těchto DIČ máme samostatné GLN.

Správnou hodnotu k příslušnému GLN místa dodání najdete vždy v aktuální tabulce GLN (proklik?) ve sloupci „Související GLN“.

Opravenou EDI zprávu lze znovu odeslat.

Příklady:

EDIFACT D01B

... 

NAD+IV+8594177951002::9++ Alza.cz a.s.+ Jateční 33a+ Praha 7 – Holešovice++ 17000+CZ'   … např. pro dodávku na Slovensko uveďte slovenské fakturační místo

...

CCV formát Orion XML 3.0

Pro zápis je určeno pole:

HDRNAD2 – GLN fakturačního místa v bloku <party> s kvalifikátorem IV

Viz

<party>

   <party_qualifier>IV</party_qualifier>

   <party_id>8594177951002</party_id>

   …

</party>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se o údaj v poli:

HDR29 – GLN fakturačního místa

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se o údaj v poli:

NAD3 – GLN fakturačního místa v řádku NAD s kvalifikátorem IV

Viz

NADIV 8594177951002

Textový formát Edisone D01.B SK

Jedná se o údaj v poli:

HDR29 – GLN fakturačního místa

ID=26: Není uveden kurz pro přepočet do CZK při fakturaci v jiné než lokální měně

Návod k řešení chyby ID 26 „Není uveden kurz pro přepočet do CZK při fakturaci v jiné než lokální měně“

Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 očekáváme od českého plátce DPH při fakturaci v cizí měně uvedení kurzu pro přepočet do CZK, kterým je na dokladu dle zákona o DPH vyčíslena DPH v české měně.

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01.B

... 

CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' … kurz

DTM+134:20180417:102' … datum kurzu

CCV formát Orion XML 3.0

Jedná se o údaje v polích:

HDR14 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR16 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

Viz

<currency_target_code>CZK</currency_target_code>

<currency_exchange_rate>25.442</currency_exchange_rate>

<currency_rate_value>1</currency_rate_value>

<currency_exchange_date>2018-04-17</currency_exchange_date>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se o údaje v polích:

HDR41 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR42 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se o údaje v polích:

HDR54 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR55 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

Textový formát Edisone D01.B SK

Tento formát s tuzemskými fakturami v cizí měně nepočítá. Dohodněte se se svým poskytovatelem EDI řešení na jiné variantě formátu.

ID=27: Není uveden kurz měny v případě, že je fakturováno v jiné než lokální měně

Návod k řešení chyby ID 27 „Není uveden kurz měny v případě, že je fakturováno v jiné než lokální měně“

Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 očekáváme od plátců z jiné země EU, fakturujících v jiné než lokální měně, že při fakturaci v této měně uvedou kurz vůči jejich lokální měně, ve které je také na dokladu uvedena rekapitulace DPH.

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01.B

... 

CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' … kurz

DTM+134:20180417:102' … datum kurzu

CCV formát Orion XML 3.0

Jedná se o údaje v polích:

HDR14 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR16 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

Viz

<currency_target_code>CZK</currency_target_code>

<currency_exchange_rate>25.442</currency_exchange_rate>

<currency_rate_value>1</currency_rate_value>

<currency_exchange_date>2018-04-17</currency_exchange_date>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se o údaje v polích:

HDR41 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR42 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se o údaje v polích:

HDR54 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR55 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

Textový formát Edisone D01.B SK

Tento formát s tuzemskými fakturami v cizí měně nepočítá. Dohodněte se se svým poskytovatelem EDI řešení na jiné variantě formátu.

ID=34: Rekapitulace ve fakturační měně je nesprávná

Návod k řešení chyby id 34 „Rekapitulace ve fakturační měně je nesprávná“

Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 prosím zkontrolujte rekapitulaci DPH ve fakturační měně tak, aby součet položek každé jednotlivé sazby DPH byl uveden v příslušném poli pro odpovídající základ daně a to včetně pole Základ daně daňové skupiny 0 (osvobozeno) v případech, kdy se jedná o dodávky v režimu Osvobozeno.

U položek v režimu přenesená daňová povinnost lze postupovat buď zjednodušeným způsobem (položky v tomto režimu uvádíte na dokladech „0“ sazba DPH) a součet těchto položek uvádět v Základu daňové skupiny 0 nebo běžným způsobem (u položek označených jako PDP uvádíte příslušnou sazbu daně) a pak je nutné použít v rekapitulaci správná pole pro základ daně „reverse charge“.

Cena celkem bez DPH pak vyjadřuje součet jednotlivých základů daně.

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, opravte nastavení a údaje v původní zprávě a zprávu znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01B

... 

LIN+1++8591234567890:SRV'

MOA+203:1200'

TAX+7+VAT+++:::15'

LIN+2++8591234567899:SRV'

MOA+203:105000'

TAX+7+VAT+++:::21+AE'

LIN+3++8591234567888:SRV'

MOA+203:100'

TAX+7+VAT+++:::21'

UNS+S'

CNT+2:3'

MOA+86:106501'

MOA+79:106300'

MOA+125:106300' … základ DPH celkem (cena celkem bez DPH)

MOA+176:201' … DPH celkem

MOA+9:106501'

TAX+7+VAT+++0:::0'

MOA+125:0' … základ v sazbě 0 %

MOA+124:0'

TAX+7+VAT+++1:::15'

MOA+125:1200' … základ v sazbě 15 %

MOA+124:180' … DPH v sazbě 15 %

TAX+7+VAT+++1.2:::10'

MOA+125:0' … základ v sazbě 10 %

MOA+124:0'

TAX+7+VAT+++2:::21'

MOA+125:100' … základ v sazbě 21 %

MOA+124:21' … DPH v sazbě 21 %

TAX+7+VAT+++2AE:::21+AE'

MOA+125:105000'                                   … základ v sazbě 21 % v režimu PDP

CCV XML inhouse Orion XML 3

Jedná se o údaje v polích:

SUM5 – Cena bez DPH celkem

SUM25 – Daňová skupina

SUM26 – Základ daňové skupiny

SUM27 – Sazba DPH skupiny

SUM28 – DPH daňové skupiny

SUM29 – Přenesená daňová povinnost

SUM30 – DPH v přepočtené (místní) měně

SUM31 – DPH celkem

Viz

<summary>

<price_invoiced>106501.00</price_invoiced>

<items_price>106300.00</items_price>

<taxable_amount>106300.00</taxable_amount>

<tax_details>

<vat>

<vat_group>1</vat_group>

<vat_basis>1200</vat_basis>

<vat_rate>15.00</vat_rate>

<vat_total>180</vat_total>

<reverse_charge>N</reverse_charge>

<local_currency>N</local_currency>

</vat>

<vat>

<vat_group>2</vat_group>

<vat_basis>100</vat_basis>

<vat_rate>21</vat_rate>

<vat_total>21</vat_total>

<reverse_charge>N</reverse_charge>

<local_currency>N</local_currency>

</vat>

<vat>

<vat_group>2</vat_group>

<vat_basis>105000</vat_basis>

<vat_rate>21.00</vat_rate>

<vat_total>0.00</vat_total>

<reverse_charge>A</reverse_charge>

<local_currency>N</local_currency>

</vat>

<vat_total>201.00</vat_total>

</tax_details>

</summary>

Textový inhouse Edisone d96a

Jedná se o údaje v polích:

SUM2 – Základ daňové sk.0 (osvobozeno)

SUM3 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba)

SUM4 – Základ daňové sk.2 (základní sazba)

SUM37 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba)

SUM44 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba) v režimu PDP

SUM45 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba) v režimu PDP

SUM46 – Základ daňové sk.2 (základní sazba) v režimu PDP

SUM5 – Cena bez DPH celkem

Musí být splněno: SUM5 = SUM2+SUM3+SUM4+SUM37+SUM44+SUM45+SUM46

SUM8 – DPH daň. skupiny 1 (snížená sazba)

SUM9 – DPH daň. skupiny 2 (základní sazba)

SUM39 – DPH daň. skupiny 1.2 (2. snížená sazba)

SUM10 – DPH celkem

Musí být splněno: SUM10 = SUM8+SUM9+SUM39

Textový inhouse Edisone d01b

Jedná se o údaje v polích:

SUM2 – Základ daňové sk.0 (osvobozeno)

SUM3 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba)

SUM4 – Základ daňové sk.2 (základní sazba)

SUM26 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba)

SUM31 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba) v režimu PDP

SUM32 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba) v režimu PDP

SUM33 – Základ daňové sk.2 (základní sazba) v režimu PDP

SUM5 – Cena bez DPH celkem

Musí být splněno: SUM5 = SUM2+SUM3+SUM4+SUM26+SUM31+SUM32+SUM33

SUM8 – DPH daň. skupiny 1 (snížená sazba)

SUM9 – DPH daň. skupiny 2 (základní sazba)

SUM28 – DPH daň. skupiny 1.2 (2. snížená sazba)

SUM15 – DPH celkem

Musí být splněno: SUM15 = SUM8+SUM9+SUM28

Textový inhouse Edisone d01b SK

Jedná se o údaje v polích:

SUM2 – Základ daňové sk.0 (osvobozeno)

SUM3 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba)

SUM4 – Základ daňové sk.2 (základní sazba)

SUM37 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba)

SUM44 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba) v režimu PDP

SUM45 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba) v režimu PDP

SUM46 – Základ daňové sk.2 (základní sazba) v režimu PDP

SUM5 – Cena bez DPH celkem

Musí být splněno: SUM5 = SUM2+SUM3+SUM4+SUM37+SUM44+SUM45+SUM46

SUM8 – DPH daň. skupiny 1 (snížená sazba)

SUM9 – DPH daň. skupiny 2 (základní sazba)

SUM39 – DPH daň. skupiny 1.2 (2. snížená sazba)

SUM10 – DPH celkem

Musí být splněno: SUM10 = SUM8+SUM9+SUM39

ID=35: Chybí rekapitulace DPH v lokální měně

Návod k řešení chyby ID 35 „Chybí rekapitulace DPH v lokální měně“

Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 očekáváme od plátců DPH, fakturujících v jiné než lokální měně (tzn. vystavujících tuzemskou fakturu v cizí měně), že při fakturaci v této měně uvedou kurz fakturační měny vůči své lokální měně a zároveň rekapitulaci DPH ve své lokální měně:

Je třeba uvést tyto údaje:

Rekapitulace DPH v lokální měně – pro použité sazby uvést základ DPH a částku DPH v lokální měně, viz seznam:

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a zprávu znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01.B

... 

CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' … kurz

DTM+134:20180417:102' … datum kurzu

UNS+S'

TAX+7+VAT+++0:::0'

MOA+125:1464:EUR' … základ v sazbě 0% v měně faktury

MOA+124:0:EUR' … DPH v sazbě 0% v měně faktury

MOA+125:37247.09:CZK:10E' … základ v sazbě 0% v lokální měně

MOA+124:0:CZK:10E'

TAX+7+VAT+++1:::15'

MOA+125:3000' … základ ve snížené sazbě v měně faktury

MOA+124:450' … DPH ve snížené sazbě v měně faktury

MOA+125:76326:CZK:10E' … základ ve snížené sazbě v lokální měně

MOA+124:11448.9:CZK:10E' … DPH ve snížené sazbě v lokální měně

TAX+7+VAT+++1.2:::10'

MOA+125:1200'

MOA+124:120'

MOA+125:30530.4:CZK:10E'

MOA+124:3053.04:CZK:10E'

TAX+7+VAT+++2:::21'

MOA+125:0'

MOA+124:0'

MOA+125:0:CZK:10E'

MOA+124:0:CZK:10E'

TAX+7+VAT+++2AE:::21+AE'

MOA+125:25000' … základ DPH v základní sazbě v režimu PDP

MOA+125:636052:CZK:10E' … základ DPH v základní sazbě v režimu PDP v lokální měně

CCV formát Orion XML 3.0

Jedná se o údaje v polích:

HDR14 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR16 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

SUM25 – Daňová skupina

SUM26 – Základ daňové skupiny

SUM27 – Sazba DPH skupiny

SUM28 - DPH daňové skupiny

SUM29 – Přenesená daňová povinnost

SUM30 - DPH v přepočtené (místní) měně

Viz

<currency_target_code>CZK</currency_target_code>

<currency_exchange_rate>25.442</currency_exchange_rate>

<currency_rate_value>1</currency_rate_value>

<currency_exchange_date>2018-04-17</currency_exchange_date>

<tax_details>

<vat>

<vat_group>0</vat_group>

<vat_basis>1464</vat_basis>

<vat_rate>20.00</vat_rate>

<vat_total>0</vat_total>

<reverse_charge>N</reverse_charge>

<local_currency>N</local_currency>

</vat>

<vat>

<vat_group>0</vat_group>

<vat_basis>37247.09</vat_basis>

<vat_rate>0</vat_rate>

<vat_total>0</vat_total>

<reverse_charge>N</reverse_charge>

<local_currency>A</local_currency>

</vat>

<vat>

<vat_group>2</vat_group>

<vat_basis>25000</vat_basis>

<vat_rate>21.00</vat_rate>

<vat_total>00</vat_total>

<reverse_charge>A</reverse_charge>

<local_currency>N</local_currency>

</vat>

<vat>

<vat_group>2</vat_group>

<vat_basis>636052</vat_basis>

<vat_rate>21.00</vat_rate>

<vat_total>00</vat_total>

<reverse_charge>A</reverse_charge>

<local_currency>A</local_currency>

</vat>

</tax_details>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se o údaje v polích:

ERT2 – Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) v lokální měně

ERT3 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně

ERT4 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně

ERT5 - DPH daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně

ERT6 - DPH daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně

ERT7 – Základ daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně

ERT8 - DPH daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně

ERT9 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost

ERT10 – Základ daň. sk. 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost

ERT11 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se o údaje v polích:

HDR54 – Datum kurzu pro přepočet měny

HDR55 – Kurz přepočtu měny na místní měnu

SUM10 – Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) v lokální měně

SUM11 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně

SUM12 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně

SUM13 - DPH daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně

SUM14 - DPH daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně

SUM29 – Základ daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně

SUM30 - DPH daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně

SUM34 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost

SUM35 – Základ daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost

SUM36 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost

Textový formát Edisone D01.B SK

Tento formát s tuzemskými fakturami v cizí měně nepočítá. Dohodněte se se svým poskytovatelem EDI řešení na jiné variantě formátu.

ID=40: Referenční doklad není vyplněn

Návod k řešení chyby ID 40 „Referenční doklad není vyplněn“

V opravných daňových dokladech (zprávy INVOIC typu 381 a 83) očekáváme vždy vyplněnou hodnotu  v poli Referenční číslo faktury (číslo původní faktury, ke které je opravný daňový doklad vystaven).

V případě souhrnných dokladů lze uvést číslo alespoň jednoho z původních daňových dokladů, ke kterému je opravný daňový doklad vystaven. 

Uvedení referenčního dokladu slouží mimo jiné i ke kontrole shody kurzu, sazeb DPH a režimu DPH opravného daňového dokladu vůči původní faktuře.

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a zprávu znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01B

"... 

RFF+IV:1236542 …číslo původní faktury

DTM+171:20150226:102' …datum vystavení původní faktury

..." 

CCV formát  Orion XML 3.0

Pro zápis jsou určena pole:

HDR39 – Význam referenčního čísla faktury

HDR40 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury, apod.)

HDR41 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury

HDR42 – Čas vztahující se k referenčnímu číslu faktury

Viz

<meaning_of_reference_number>IV</meaning_of_reference_number>

<reference_number>1236542</reference_number>

<reference_number_date>2018-02-23</reference_number_date>

<reference_number_time>10:48</reference_number_time>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se údaje v polích:

HDR20 – Význam referenčního čísla faktury (Určuje, jaký údaj je obsahem referenčního čísla. Pro původní fakturu použijte „IV“)

HDR21 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury, apod.)

HDR22 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se údaje v polích:

HDR33 – Význam referenčního čísla faktury (Určuje, jaký údaj je obsahem referenčního čísla. Pro původní fakturu použijte „IV“) 

HDR34 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury apod.)

HDR35 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury

HDR36 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury – kvalifikátor formátu

Textový formát Edisone D01.B SK

Jedná se údaje v polích:

HDR20 – Význam referenčního čísla faktury (Určuje, jaký údaj je obsahem referenčního čísla. Pro původní fakturu použijte „IV“) 

HDR21 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury, apod.)

HDR22 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury

ID=45: Chybí údaje o zápisu do OR nebo jsou v chybném poli

Návod k řešení chyby ID 45 „Chybí údaje o zápisu do OR nebo jsou v chybném poli“

Ve zprávách INVOIC 380, 381 a 83 očekáváme vždy údaj o zápisu dodavatele v obchodním či jiném veřejném rejstříku.

Pokud vám v potvrzující zprávě přišla identifikace této chyby, může to znamenat, že tento zápis váš doklad neobsahuje vůbec nebo jej uvádíte v chybném poli.

Pro tuto informaci je určeno pole Zápis do obchodního rejstříku

Zkontrolujte prosím nastavení na nových dokladech. Chyba je aktuálně v testovacím režimu nových kontrol a není hodnocena jako blokující, není třeba kvůli této chybě původní zprávu znovu odesílat. (Neplatí pro případy, že byla tato chyba nalezena v kombinaci s jinými, blokujícími chybami a zpráva byla zamítnuta APERAKem  nebo negativním COMDISem. V takovém případě je třeba po odstranění chyb zprávu znovu odeslat.) 

Po ukončení testovacího režimu (od Q3/2018) bude chyba zařazena do blokujících kontrol a doklady obsahující tuto chybu budou zamítány.

Příklady:

EDIFACT D01B

... 

FTX+AAI+++Obch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284'

...

CCV formát Orion XML 3.0

Pro zápis je určeno pole:

HDR17 – Spisová značka dodavatele – zápis v OR

Viz

<registration>Obch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284</registration>

Textový formát Edisone D96.A

Formát nemá samostatné pole pro informaci o zápisu do OR.

Pro přenos této informace se využívá prvních 140 znaků řádku pro textové poznámky TXT.

Konkrétně pole TXT2 a TXT3

TXTObch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284

Pokud máte text vyplněn na správném místě, pak kontaktujte svého EDI poskytovatele a ujasněte si s ním situaci.

Textový formát Edisone D01.B

Pro údaj je samostatný řádek AAI. Jedná se o údaj v poli:

AAI2 – Zápis do obchodního registru

Viz

AAIObch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284

Textový formát Edisone D01.B SK

Jedná se o údaj v poli:

HDD24 – Zápis do obchodního registru

ID=55: Na některé z položek chybí označení typu položky Z/S/O

Návod k řešení chyby ID 55 „Na některé z položek chybí označení typu položky Z/S/O“

Ve zprávách INVOIC 380, 381 a DESADV očekáváme vždy vyplněnou hodnotu v poli Typ položky  dle číselníku kódů polí takto:

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící typy položek a znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01.B

... 

IMD+F++:::Z' … pole s údajem Typ položky – vyplnit údaj dle popisu

...

CCV formát Orion XML 3.0

Pro zápis jsou určena pole:

LIN9 – Typ položky

Viz

<item_type>Z</item_type>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se údaje v polích:

LIN5 – Typ položky

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se údaje v polích:

LIN8 – Typ položky

Textový formát Edisone D01.B SK

Jedná se údaje v polích:

LIN5 – Typ položky

ID=59: Nebyla uvedena textová informace o režimu DPH/PDP

Návod k řešení chyby ID 59 „Nebyla uvedena textová informace o režimu DPH/PDP“

Ve zprávách INVOIC 380, 381 a 83 očekáváme vždy údaje dle zákona o DPH o režimu DPH na dokladu.

Pokud vám v potvrzující zprávě přišla identifikace této chyby, může to znamenat, že tento zápis váš doklad neobsahuje vůbec nebo jej uvádíte v chybném poli.

Povinná je tato informace v případě, že doklad obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti nebo se jedná o dodávky do jiné země EU. 

Pro tuto informaci je určeno pole IHDR92 <reg_text_1>;  EDIFACT „FTX+REG:“

Doporučené texty

Přenesená daňová povinnost <reg_text_1>Daň odvede zákazník</reg_text_1>

(text dle zákona o DPH)

Dodávka do jiné země EU <reg_text_1>Osvobozeno EU</reg_text_1>

(lze použít i jiný text v souladu s legislativou)

Zkontrolujte prosím nastavení na nových dokladech. Chyba je aktuálně v testovacím režimu nových kontrol a není hodnocena jako blokující, není třeba kvůli této chybě původní zprávu znovu odesílat. (Neplatí pro případy, že byla tato chyba nalezena v kombinaci s jinými, blokujícími chybami a zpráva byla zamítnuta APERAKem  nebo negativním COMDISem. V takovém případě je třeba po odstranění chyb zprávu znovu odeslat.) 

Po ukončení testovacího režimu (od Q3/2018) bude chyba zařazena do blokujících kontrol a doklady obsahující tuto chybu budou zamítány.

Příklady:

EDIFACT D01.B

... 

FTX+REG+++Daň odvede zákazník'

...

CCV formát Orion XML 3.0

Pro zápis je určeno pole:

HDR18 – Texty vyplývající z požadavku daňových zákonů

Viz

<regulatory_information>Daň odvede zákazník</regulatory_information>

Textový formát Edisone D96.A

Pro údaj je samostatný řádek REG. Jedná se o údaj v poli:

REG2 – Texty požadované ze zákona o DPH

Viz

REGDaň odvede zákazník

Textový formát Edisone D01.B

Pro údaj je samostatný řádek REG. Jedná se o údaj v poli:

REG2 – Texty požadované ze zákona o DPH

Viz

REGDaň odvede zákazník

Textový formát Edisone D01.B SK

Pro údaj je samostatný řádek REG. Jedná se o údaj v poli:

REG2 – Texty požadované ze zákona o DPH

Viz

REGDaň odvede zákazník

ID=60: Režim DPH neodpovídá režimu na původním daňovém dokladu

Návod k řešení chyby ID 60 „Režim DPH neodpovídá režimu na původním daňovém dokladu“

V opravných daňových dokladech (zprávy INVOIC typu 381 a 83) očekáváme vždy stejný režim DPH, jako je uveden na původním daňovém dokladu. Sazba daně, kurz v případě cizí měny i příznak přenesení daňové povinnosti (PDP) či režim „EU vývoz“ by se měly shodovat s hodnotami na původním dokladu, který je uveden jako Referenční číslo faktury.

Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, zkontrolujte opravný daňový doklad vůči hodnotám na Referenční faktuře, opravte chybné hodnoty v opravném daňovém dokladu a znovu nám jej odešlete.

ID=76: Chybně uvedená reference odběratele

Návod k řešení chyby ID 76 „Chybně uvedená reference odběratele“

Ve fakturách (zpráva INVOIC typ 380) očekáváme v poli Číslo objednávky odběratele (v hlavičce i v úrovni položek, je-li doklad vícepoložkový) tyto údaje:

Faktura za běžné dodávky zboží na skladčíslo naší objednávky „OByyxxxxxx“
Faktura za dodávky zboží v režimu DROPčíslo zákaznické objednávky, které zasíláme přes API (neobsahuje prefix, např. „1754912051“)
Faktura za dodávky služeb (servisních oprav)číslo naší objednávky resp. dokladu Cenový návrh „CNyyxxxxxx“

V opravných daňových dokladech (zprávy INVOIC typ 381) očekáváme v poli Číslo objednávky odběratele (v hlavičce i v úrovni položek, je-li doklad vícepoložkový) tyto údaje:

Dobropis za zákazníkem reklamované zboží       číslo našeho dokladu Servisní požadavek „SETxxxxxxxxx“; případně číslo reklamace, pokud není číslo Servisního požadavku k dispozici
Dobropis za nedodané či vrácené zbožíčíslo našeho dokladu Vratka příjemky „VPyyxxxx“
Dobropis za nedodané zboží v režimu DROPčíslo zákaznické objednávky, které zasíláme přes API (neobsahuje prefix, např. „1754912051“)
Dobropis za reklamované zboží v režimu DROPjako u reklamovaného zboží z běžných dodávek, tj. číslo našeho dokladu Servisní požadavek „SETxxxxxxxxx“; případně číslo reklamace, pokud není číslo Servisního požadavku k dispozici

Ve všech případech hledáme přesný formát této reference dle výše uvedené struktury a není možné vkládat do těchto polí před/za číslo referenčního dokladu různé poznámky či doplňky.

Pokud vám přišel COMDIS s touto zprávou, doplňte správnou referenci do zprávy INVOIC a znovu odešlete.

Příklady:

EDIFACT D01B

... 

RFF+ON:8123456' … pole s údajem Číslo objednávky odběratele – vyplnit údaj dle popisu

...

CCV formát Orion XML 3.0

Pro zápis jsou určena pole:

HDR22 – Číslo objednávky odběratele v hlavičce

LIN28 – Číslo objednávky odběratele u položek

Viz

<order_number>201188591</order_number>

Textový formát Edisone D96.A

Jedná se údaje v polích:

HDR14 – Číslo objednávky zákazníka v hlavičce

LIN21 – Číslo objednávky zákazníka u položky

Textový formát Edisone D01.B

Jedná se údaje v polích:

HDR17 – Číslo objednávky (zákazníka) v hlavičce 

LIN28 – Číslo objednávky zákazníka u položky

Textový formát Edisone D01.B SK

Jedná se údaje v polích:

HDR14 – Číslo objednávky zákazníka v hlavičce

LIN21 – Číslo objednávky zákazníka u položky

Návody a dokumentace