Accounts payable (AP)

Závazek odběratele zaplatit do určitého data fakturu za zboží nebo služby, které obdrží od svého dodavatele a dosud nejsou zaplacené. Obvykle je tak označována také celá oblast, která se týká správy těchto pohledávek a jejich včasného placení.

Podniky obvykle neplatí za dodávku ihned po obdržení zboží, ale nastavují si termíny splatnosti (omezeno zákonem). Celý proces zaplacení pohledávky obvykle protahuje schválení věcného plnění odpovědnými osobami, zvláště pokud má schvalovací proces více úrovní. Včasné placení pohledávek se tím komplikuje a může vést ke zhoršení vztahů v dodavatelsko-odběratelském řetězci. S výrazným zkrácením a přehledem nad celým procesem AP pomáhá služba iNVOiCE FLOW.