DESADV (Avízo o odeslání zboží)

Despatch Advice

Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží. Obdoba dodacího listu.

Zprávu je možné doplnit o paletové SSCC kódy a umožnit tak odběrateli (příjemci zboží) zrychlit několikanásobně příjem zboží.

Jaké další výhody má zpráva DESADV pro odběratele

  • Informace o šaržích a exspiracích zboží může pomoci pro evidenci informací, nutných pro vysledovatelnost zboží v distribučním řetězci.
  • Lze lépe kontrolovat dodavatelskou kázeň (např. dopředu schvalovat, zda může být přijato větší množství, než bylo objednáno).
  • Může přispět k plynulejšímu zásobování pomocí včasného zajištění substitutů, byť s ohledem na krátký předstih před samotným závozem jen v omezené míře.

Zároveň lze do zprávy DESADV implementovat také informace o cenách zboží. Tímto má odběratel informace o prodejní ceně dříve, než přijde faktura a může řešit případný rozdíl oproti objednávce.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.