Inovace, digitalizace a nové služby v lékárenství

25.6.2024

Program 18. kongresu Pharma Profit se vyznačoval neobyčejnou rozmanitostí. Prezentace se zaměřily nejen na aktuální témata, jako jsou novinky v oblasti legislativy, ale také na zkušenosti s poskytováním služeb a lékárenstvím v zahraničí. Účastníci kongresu měli také možnost seznámit se s několika případovými studiemi a zapojit se do tradiční panelové diskuse. GRiT ve spolupráci s Phoenixem představili výhody elektronické výměny dokladů.

Úvodní prezentace se ujala doc. Arijana Meštrović, MPharm, FFIP, která vyučuje farmaceutickou péči a sociální farmacii na fakultách v Chorvatsku a Severním Kypru. Je školitelkou komunikačních, prezentačních a prodejních dovedností. Ve své přednášce se věnovala inovacím i lidskému prvku ve farmacii. Mimo jiné zmínila, že služby v lékárnách jsou nejlepším byznysem, protože není nikdo jiný, kdo by mohl poskytnout takové služby jako farmaceuti. Podle ní je také třeba se připravit na inovace týkající se digitalizace zdravotní péče a její využití v lékárnách, které se budou i u nás postupně prosazovat. A proto je třeba plánovat, jaké by lékárny měly být za několik let a jakou roli v systému budou hrát farmaceuti. Je totiž nezbytné být připraven na změny, přijmout inovace, zaměřit se na moderní technologie a efektivitu pracovních procesů. Stejně jako zvýšit digitální gramotnost. V souvislosti s digitalizací A. Meštrović zmínila, že pokud někdo chce do lékáren přivést mladé lidi, je třeba zavést digitalizaci, na niž jsou mladí zvyklí. Dále upozornila, že s pomocí digitálních nástrojů lze individualizovat služby pro pacienty. A právě poskytování služeb či očkování spojuje A. Meštrović s budoucností lékáren, stejně jako považuje za nezbytné inovovat studijní programy na farmaceutických fakultách.

Na kongresu nechyběla ani data z aktuálního výzkumu, který se týkal využívání služeb v lékárnách z pohledu pacientů a který realizovala společnost Nielsen IQ. S výsledky výzkumu, jenž se uskutečnil letos v březnu, seznámila přítomné Mgr. Viktorie Škorvagová, senior consumer insights consultant jmenované společnosti. Navíc nabídla srovnání aktuálních výsledků s výsledky stejného šetření, které proběhlo loni v únoru. Cílovou skupinou šetření byla internetová populace starší 15 let a reprezentativní vzorek čítal 503 osob, které vyjadřovaly svůj postoj k různým typům doplňkových služeb, které již jsou, nebo by mohly být nabízeny v lékárnách.

Z letošního výzkumu vyplynulo, že mezi nejžádanější služby patří kontrola mateřských znamének, měření CRP a nově také měření hladiny cholesterolu v krvi. Vysoko se také umístilo měření hladiny cukru v krvi. O všechny uvedené služby projevilo zájem více než 50 % respondentů. Všeobecně šlo o vyšší počty než v loňském průzkumu, kdy kupříkladu o měření hladiny cukru v krvi projevilo zájem 39 % respondentů, zatímco letos 52 %. O některé z dalších služeb sice lidé projevili o něco nižší zájem – např. o vyšetření očí 48 %, testování paměti 46 %, ale stále se tyto služby co do zájmu umístily vysoko v pořadí. Naopak zájem nižší než 30 % pak byl zaznamenán u očkování v lékárnách včetně očkování proti chřipce. Ke službám, u nichž meziročně nejvíce vzrostl zájem respondentů, patří měření hladiny cukru v krvi (loni 39 %, letos 52 %), využití konzultační místnosti v lékárně (21 %, resp. 39 %) a diagnostika pleti (20 %, resp. 36 %).

I další prezentace se týkala služeb. O budování a současném stavu pacientských služeb v Benu lékárnách mluvila Mgr. Valéria Červinková, specialista odborných projektů Benu. Mimo jiné uvedla, že služby poskytují v lékárnách Benu již čtyři roky. Mezi prvními byl zaveden screening hladiny cukru a cholesterolu v krvi, který se ’rozbíhal’ pozvolna, ale nyní je zařazen do konceptu lékáren s prevencí, kterých v rámci jmenované lékárenské sítě funguje 76. Od letošního ledna je pak nabídka služeb v lékárnách s prevencí ještě rozšířena o měření kyseliny močové v krvi. V. Červinková uvedla, že zájem o služby postupně rostl, a tak před dvěma roky vznikla centra prevence s poradenstvím (nyní jich je 11), v nichž je k dispozici pět programů – měření hladiny cholesterolu v krvi, testování poruch paměti, měření CRP, měření glykémie a nácvik používání inhalátoru. Tato centra disponují stabilním týmem lékárníků-konzultantů a samozřejmě konzultační místností. Od letošního května ke stávajícím programům přibyl ještě další v podobě analýzy složení těla pomocí inBody přístroje. Služby jsou zpoplatněné s výjimkou nácviku správného používání inhalátoru. Držitelé Benu Plus karty za ně platí 99 Kč.

Co kdyby vaše firma nemusela trávit téměř žádný čas řešením dokladů? Na tuto pro mnohé lákavou možnost poukázali v dopolední případové studii Pavel Janyška, account manager společnosti GRiT, spolu s Martinem Mazurem, logistic technology managerem společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod, kteří prezentovali benefity zavedení EDI komunikace. Elektronická výměna dokladů známá pod zkratkou EDI (Electronic Data Interchange) přináší mimo jiné tu výhodu, že není zapotřebí ručně přepisovat nebo kontrolovat doklady, jež „proudí“ mezi firmou a jejími dodavateli, ať už jde třeba o objednávky, avíza o odeslání zboží či faktury. „Měli jsme představu, jak můžeme na základě výměny elektronických zpráv zlepšit a zpřesnit naše interní procesy skladové evidence. A dále jsme chápali, že je potřeba do komunikace mezi Phoenixem a dodavateli, případně i ostatními partnery, přinést určitou inovaci. A to přesně EDI komunikace nabízí,“ přiblížil M. Mazur úvahy, jež předcházely realizaci projektu. Prvním a zároveň největším krokem pak bylo upravit a rozvinout informační systém tak, aby dokázal plně využívat všechny základní typy EDI zpráv a také naplno využívat přínosy, které údaje posílané v těchto zprávách poskytují. Jedním z hlavních benefitů zavedení EDI ve společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod je podle Pavla Janyšky úspora času – jak u dodavatele při načtení objednávky, tak samozřejmě následně při zpracování jednotlivých dokladů na straně firmy Phoenix.

Pokračování článku naleznete ve vydání časopisu Pharma Profit na straně 56.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.