Metody řízení toku materiálu a zásob (FIFO, LIFO a FEFO)

Metoda FIFO

FIFO je zkratkou anglických slov First In First Out a označuje strategii, při které se zboží vyskladňuje vždy od toho nejstaršího (= nejdříve naskladněného). Tuto metodu často využívají sklady s čerstvými potravinami nebo jiným rychle se kazícím zbožím, protože potřebují zásoby neustále obměňovat a zbavovat se těch nejstarších.

Metoda LIFO

LIFO je zkratkou anglických slov Last In First Out a přesným opakem FIFO – při této strategii se nejdříve vyskladňuje nejnovější zboží (= to, které bylo naskladněno jako poslední). Tato strategie je vhodná zejména pro rozměrné a těžké zboží nebo sypký materiál. Pokud máte na skladě například palivové dříví, bylo by neefektivní při každém vyskladňování brát nejstarší dříví zespoda a celý blok pak přeskládat.

Při metodě LIFO nicméně nejstarší materiál stárne, je proto vhodné sklad uzpůsobit tak, abyste alespoň jednou za čas starší zásoby využili.

Metoda FEFO

FEFO je zkratkou anglických slov First Expired First Out a označuje strategii, při které se zboží vyskladňuje podle data jeho exspirace. Skladník vždy bere takové zboží, které je nejblíže exspiraci, bez ohledu na datum naskladnění nebo skladovou pozici. Metoda FEFO je vhodná zejména v potravinářských nebo farmaceutických skladech, kde by ignorování exspiračních lhůt vedlo k velkým ekonomickým ztrátám.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.