Oborová řešení pro potravináře a nápojáře

Na výkonnost potravinářů a jejich úspěch na trhu má zásadní vliv jejich schopnost správně a pružně reagovat na požadavky zákazníků. Pro oblast řízení výroby a optimalizace zásob je samozřejmostí podpora radiofrekvenční identifikace zboží a práce s množstvím údajů v systému vázaných na zboží. Náročné podmínky pro balení, skladování a distribuci pak doprovází také tlak na využití efektivní elektronické výměny velkého množství dokladů a jejich automatizované zpracování.