EDI pro dodavatele

Zbavte se chyb a ručního přepisování

ORiON EDI je cloudové řešení pro elektronickou výměnu a správu dokladů jako jsou objednávky, dodací listy, faktury a mnoho dalších. Jakýkoli dodavatel si může s jeho pomocí vyměňovat tyto doklady elektronicky ve strukturované podobě s pomocí špičkově zabezpečených komunikačních kanálů, které umožňují přehled nad stavem dokladů. Bez papíru a bez pracného a k chybám náchylného ručního přepisování do vlastního systému.

Jakmile si dodavatel doklady se svým obchodním partnerem vyměňuje elektronicky (s využitím EDI), může tento typ komunikace jednoduše a s minimálními náklady rozšířit také na všechny ostatní zákazníky, kteří EDI využívají. V České republice i na Slovensku využívá EDI komunikaci většina největších obchodních společností v segmentu rychloobrátkového zboží i v dalších oborech jako jsou hobby-markety, stavebniny, e-shopy, spotřební elektronika, farmacie a další.

Chci poradit se zavedením EDI

ORiON EDI je partnerem společností všech velikostí a jakékoli technologické úrovně.

Vhodné řešení je dobré volit podle objemu dokladů, které si vyměňujete měsíčně se svými "EDI-ready" obchodními partnery.

Jste menší dodavatel bez technologického IT zázemí, bez vlastního informačního systému, který např. své účetnictví outsourcuje u externí firmy nebo si jen nejste jisti, že se Vám EDI vyplatí? 

Můžete využít jednoduchou webovou aplikaci tzv. webEDI, ke které potřebujete pouze internetový prohlížeč. Splníte tak např. požadavek zákazníka na zavedení EDI komunikace s minimálními pořizovacími náklady a téměř okamžitě.

Jste velký výrobce nebo velkoobchod s komplexním ERP systémem a složitou strukturou obchodních a logistických procesů? 

Pomůžeme vám ORiON EDI integrovat přímo do systému (máme zkušenosti s více než 150 tuzemskými i zahraničními systémy), napojíme vaše zákazníky, detailně proškolíme vaše zaměstnance a to vše rychle, bez vysokých nákladů.

Není náhodou, že této službě důvěřuje více než 2000 společností. Celých 96 % těchto zákazníků podle průzkumu uvádí, že by doporučilo řešení ORiON EDI dalším společnostem.

Hlavní přínosy ORiON EDI pro dodavatele

Archivace dokladů

Zbavte se šanonů a archivujte doklady elektronicky dle platné legislativy. Hledejte doklady s pomocí fulltextového vyhledávání a chytrých filtrů.

Eliminace chyb

Včasné odhalení chyb díky automatickým notifikacím rozdílů v dokladech. Odpadají chyby vzniklé ručním přepisováním.

Bezpečnost dat

Elektronický podpis, přenos dat přes zabezpečené sítě a pravidelné penetrační testy zajistí ochranu a autenticitu přenesených dokladů. 

Úspora času

Díky automatickému převodu dokladů do ERP odpadnou administrační činnosti spojené s ručním přepisováním a kontrolou dokladů. 

Chci poradit se zavedením EDI

4 kroky pro spuštění EDI komunikace se svými zákazníky

1. krok: Konzultace vhodného řešení s EDI poskytovatelem

Ideální je vaši aktuální situaci probrat s odborníkem a zjistit, jaké máte možnosti, jak jste připraveni na různé varianty, jaké jsou jejich náklady apod.

Někdy je potřeba pro spuštění EDI komunikace splnit podmínky, které obvykle většina dodavatelů již splňuje, a se kterými vám můžeme též pomoci nebo vás alespoň nasměrovat. Jde např. o vlastnictví GLN kódu nebo platného elektronického podpisu.

2. krok: Implementace EDI do podnikového informačního systému

Tento krok obvykle nevyužijí menší dodavatelé, pro které je z různých důvodů vhodnější a dostupnější varianta webEDI.

Ve spolupráci s integrátorem ERP (podnikového informačního systému) je potřeba zajistit potřebné úpravy, nastavení a napojení EDI komunikace tak, aby obsluha mohla v budoucnu pracovat s doklady přímo ve svém informačním systému, jak je zvyklá. 

Především je potřeba připravit tzv. inhouse formáty jednotlivých dokladů pro výstup a vstup do informačního systému. 

Napojit na EDI komunikaci je v principu možné jakýkoli podnikový informační systém. ORiON EDI aktuálně realizovalo propojení s více než 150 tuzemskými i zahraničními systémy (včetně individuálních vlastních systémů jednotlivých dodavatelů). Nejběžnější můžete nalézt zde.

3. krok: Testování a zkušební provoz

Tato fáze trvá zhruba měsíc. 

Začíná vytvořením ověřovacích správ, které zkontrolujeme kvůli jejich správnosti a úplnosti, jak na vstupu tak na výstupu z informačního systému. 

Následuje zkušební provoz, kdy doklady mezi partnery tečou, jak strukturovaně elektronicky tak pomocí dosavadního procesu papírově nebo elektronickou poštou jako PDF příloha.  V případě, že vše funguje, jak má, je zkušební provoz ukončen. 

4. krok: Plné spuštění EDI komunikace

Původní kanál pro výměnu obchodních a logistických dokladů je "odstřihnut" a společnost začíná využívat pouze přenos strukturovaných elektronických dokladů.

Kdykoli můžete též přidat nové zákazníky nebo odebrat ty, se kterými již neobchodujete. Aktuálně EDI komunikaci využívá většina největších hráčů na rychloobrátkovém trhu a rychle proniká do dalších oborů, jako jsou e-shopy, farmaceutické velkoobchody, hobby markety apod.

Máme zkušenosti s integrací EDI do ERP systémů

Další ERP systémy

Jak ORiON EDI funguje?

Schéma ORiON pro automatizaci výměny obchodních a logistických dokladů 

Bez starosti o správné formáty

ORiON EDI umožňuje využívat tradiční globální způsoby EDI komunikace na mezinárodních standardech UN/EDIFACT, EANCOM. Jedná se o technologicky vyspělé, moderní řešení pro komplexní EDI služby, dostupné jak malým výrobcům a podnikatelům, tak i velkým producentům a obchodním řetězcům. Ale nejen to. Podporuje všechny na trhu používané formáty elektronické komunikace jako GS1 XML, ISDOC, IDOC apod. Starosti o formáty dokladů hodíte za hlavu, o všechny změny a aktualizace se postaráme my

Automatizace a zrychlení procesů

Návaznost EDI komunikace na podnikové procesy je zajištěna nejen pomocí standardních služeb řešení ORiON®, ale také pomocí tzv. chytrých asistentů a dalších doplňkových služeb, které můžete využít. Asistenti poskytují další přidanou hodnotu a díky nim představuje ORiON EDI řešení, které skutečně přemýšlí za vás. Služby jako ORiON platba vám zase pomohou s rychlejším profinancováním faktur a zlepší tak kondici firemního cash flow.

Jednoduše formou služby

ORiON EDI má minimálními nároky na výkon stávajícího vybavení firmy nebo údržbu a obsluhu ze strany klienta. Nevyžaduje žádnou počáteční investici do nového hardwaru nebo softwaru, protože si pořizujete službu pro komplexní zajištění elektronické výměny dat a o vše se staráme my. Můžete ušetřit nejen značné jednorázové investice, ale také získat levnější a hlavně efektivnější, bezpečnější a spolehlivější provoz.