Tiskové zprávy

TZ – CCV Informační systémy se brání ve sporu o ochrannou známku na software pro řízení skladů

07.06.2018

7. června 2018, Brno – Brněnská společnost CCV Informační systémy brání svou značku ve sporu s nadnárodním gigantem NOKIA. Přihlášku ochranné známky LOKIA WMS určenou pro skladový software napadla NOKIA námitkami. Případ nyní řeší oddělení sporných řízení Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Novinka pro řízení skladů byla uvedena na trh už v září loňského roku a je nasazena u dvou desítek zákazníků.

Společnost NOKIA Corporation podala dne 16. února 2018 prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Vladimíra Rotta námitky na Úřad průmyslového vlastnictví proti zápisu značky LOKIA WMS. Jako důvod sporu uvádí podobnost přihlašovaného označení „LOKIA WMS“ se starší slovní ochrannou známkou „NOKIA“, platnou na celém území EU (č. 16147902 NOKIA).

LOKIA WMS byla uvedena na trh v září 2017

CCV Informační systémy poskytuje skladový software na českém trhu již 20 let a 6. září loňského roku uvedla na trh nové skladové řešení pod názvem LOKIA WMS. Snižuje o 40 % pracnost ve skladu a z 99 % omezuje chybovost skladové logistiky. Je tak účinným nástrojem pro lepší řízení pracovníků skladu. Řešení je výjimečné nejen srozumitelným zobrazením zásob na grafické mapě skladu, ale zejména rychlostí nasazení za pouhý jeden den. Cloudové řešení LOKIA WMS je poskytováno výhradně formou služby přes internet a v současnosti pomáhá řídit sklady dvěma desítkám středně velkých obchodních a výrobních firem.

Ve snaze o ochranu značky požádala ještě v srpnu před samotným uvedením na trh společnost CCV Informační systémy prostřednictvím svého patentového zástupce Ing. Libora Markese o zápis ochranné známky do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Ochranu žádala pro výrobky a služby patřící do třídy č. 9, 35 a 42, neboť software patří do třídy č. 9, související služby řízení obchodní činnosti ve skladu patří do třídy č. 35 a vývoj počítačového softwaru do třídy č. 42 podle mezinárodní klasifikace ÚPV (tzv. Niceské třídění, 11. vydání, verze 2018).

Spor o zaměnitelnost značky u zákazníků

Námitka společnosti NOKIA Corporation vychází z faktu, že starší ochranná známka „NOKIA“ je platná ve všech třídách výrobků a služeb (č. 1 až 45). Vztahuje se tak na nejširší možné spektrum výrobků a služeb, a tudíž se samozřejmě překrývá také ve třídách č. 9, 35 a 42, pro které se požaduje zápis napadeného označení „LOKIA WMS“. CCV nezpochybňuje tvrzení namítajícího, pokud se jedná o shodu na těchto třídách produktů a služeb. Reálně jde ale o zcela odlišné značky zaměřené na jiné cílové skupiny.

Jako sporný se jeví argument namítajícího o podobnosti s rizikem záměny značky pro skladový software se značkou známou mezi mobilními telefony. Při zadání „NOKIA“ do vyhledávače se přitom výskyt tohoto označení omezuje výlučně na oblasti mobilních telefonů nebo telekomunikační infrastruktury.

„Relevantní veřejností, na kterou produktem cílíme, jsou firmy, které vybavují své skladové provozy softwarem pro řízení skladů. Jedná se tedy o spotřebitele na pozici manažera logistiky, a ti přistupují k výběru systémů s velmi vysokou mírou pozornosti. Je málo pravděpodobná možnost záměny na českém trhu, kde je ochranná známka ‚NOKIA‘ oproti nám dostatečně známá a intenzivně užívaná. Česká veřejnost si označení ‚NOKIA‘ spojuje výlučně s mobilními telefony nebo případně s produkty infrastruktury telekomunikačních sítí,“ tvrdí Tomáš Kormaňák, produktový manažer LOKIA WMS.

Pojmenování WMS odráží přínosy

CCV Informační systémy ve své argumentaci vůči námitkám upozorňuje na rozdíl, že slovo „NOKIA“ nemá pro spotřebitele konkrétní význam, v češtině se jedná o slovo fantazijní. Oproti tomu slovo „LOKIA“ je označení jednoho rodu vážky z rodiny Libellulidae. Vážka se dovede velmi rychle pohybovat, což představuje analogií pohybu skladníků ve skladu, a její jméno má blízko anglickému slovu „locate“ (lokalizovat, umístit), což oboje evokuje funkci skladového systému. Zájemci o skladovací systémy podle názoru zástupců CCV nebude taková interpretace vzdálená, navíc podepřená v logotypu slovním prvkem „Warehouse Management System“, kterému bude beze zbytku rozumět.

„Přihlašovatel také nesdílí názor namítajícího, že existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení z důvodu podobnosti ani z fonetického hlediska. Při výslovnosti se na prvním distinktivním místě uplatní písmeno ‚L‘. Výslovnost konsonanty ‚L‘, která je laterální aproximantou, se v češtině zcela liší od výslovnosti konsonanty ‚N‘, která je nasální okluzivou,“ vysvětluje patentový zástupce CCV ve svém vyjádření.

Jakkoli připustíme, že slovní označení „NOKIA“ lze používat v různé  grafické podobě (zatímco LOKIA žádá pouze o zapsání známky v kombinované podobě s grafikou logotypu), budou se obě označení v každém případě výrazně odlišovat třemi distinktivními prvky:

  1. písmenem „L“ na prvním místě,
  2. výrazným grafickým znakem dvou šipek,
  3. prvkem „Warehouse Managenent System“.

Vyjádření k námitkám proti zápisu ochranné známky „LOKIA“ byly odeslány ze strany přihlašovatele CCV Informační systémy na ÚPV dne 25. 3. 2018 a aktuálně spor začalo řešit oddělení sporných řízení ÚPV. Rozhodnutí úřadu obvykle padne podle zkušenosti patentových odborníků do půl roku.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.