Workflow

Schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.

V podnikové praxi lze pomocí workflow řešit také tok dokladů, jejich schvalování a odpovědnost. Pro kompletní elektronickou správu všech příchozích dokumentů (např. režijní faktury) je možné využít řešení iNVOiCE FLOW, kde je možné si flexibilně schvalovací workflow nastavit.