SaaS (System as a Service)

V překladu: "Systém jako služba".

Poskytování aplikací zákazníkovi prostřednictvím internetu. Jde o novou formu outsourcingu, měnící původní výrobky na služby. Díky SaaS není potřeba instalace ani provoz aplikací na vlastním zařízení (hardvaru). Tento způsob poskytování služby vznikl díky potřebě snižování nákladů na software a vlastní IT zdroje. Výhodou je vždy také možnost rychlého nasazení a outsourcingu, který má vždy náskok díky úzké specializaci.

CCV Informační systémy jako první v České republice nabídla řešení EDI (elektronické výměny dokladů) komunikace pomocí SaaS, které bylo postupně následováno dalšími a stalo se pro oblast přenosu obchodních a logistických dokladů nejefektivnějším způsobem.

 Další řešení nabízená jako SaaS: