REQUOTE (Vyžádání cenové nabídky)

Request for quotation

Tento typ zprávy umožňuje odběratelům vyžádat si od dodavatelů informace o cenách, dopravě a dalších podmínkách budoucí transakce. Odpovědí na tuto zprávu je ze strany dodavatele zpráva QUOTES.

Související produkt: