QUOTES (Cenová nabídka)

Quote message

Tento typ zprávy umožňuje dodavatelům poskytnout svým odběratelům informace o cenách, dopravě a dalších podmínkách budoucí transakce. Jedná se o odpověď na zprávu typu REQUOTE.

Související produkt: