Imagery

Imagery využívají ke snímání CCD čip, kód je snímačem vyfotografován a dekódován pomocí software, který snímaný obraz zpracovává (snímané jsou 2D kódy s možností snímat více kódů najednou).