EANCOM

Mezinárodní norma EDI spravovaná EAN International, která je v souladu s normou UN/EDIFACT a tvoří její podmnožinu.

Souvisí s: