DMS (Document Management Systém)

DMS je systém pro řízení dokumentů. Slouží pro bezpečné nakládání s dokumenty a sdílení informací či samotných dokumentů, jejich elektronický oběh nebo specifické nastavení pracovních postupů nad dokumenty s využitím verzování a přístupových práv.