Tiskové zprávy

TZ – Obchodní řetězce pro výměnu obchodních dokladů jednoznačně preferují EDI komunikaci

10.11.2014

Brno, 3. listopadu 2014 – O plnohodnotné využívání EDI (Electronic Data Interchange) opírá své obchodní a logistické procesy výrazná většina maloobchodních řetězců působících na českém trhu. Mezi 30 největšími z nich dosahuje tento podíl dokonce 77 %. Údaje vyplynuly z rozsáhlého průzkumu společnosti CCV Informační systémy, který se kromě tradičních potravinářských řetězců zaměřil i na hobby markety, internetové obchody nebo řetězce se spotřební elektronikou, drogistickým zbožím, kosmetikou či nábytkem a bytovými doplňky.   

Výsledky průzkumu potvrzují trend nastolený v posledních letech, kdy se elektronická výměna obchodních dokladů prostřednictvím EDI prosazuje stále častěji, a to nejen na retailovém trhu. Příkladem může být oblast automotive, logistiky, stavebnictví či nejnověji obchodu s elektromateriálem nebo gastroslužeb. Tuto skutečnost dokládají i údaje z konsolidačního centra ORION EDI společnosti CCV Informační systémy, které vloni zaznamenalo meziročně více než 20% nárůst počtu přenesených zpráv.

Co nejvíce dodavatelů, co nejvíce zpráv 

Přestože jsou pozitivní důsledky zavedení EDI neoddiskutovatelné (jak na straně odběratele, tak i jeho dodavatelů), jeho největší potenciál se skrývá jednak v zapojení co nejvyššího podílu dodavatelů do EDI komunikace, jednak ve využívání co největšího počtu EDI zpráv – dokladů. „Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je například avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou pak nejčastěji využívány zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratky,“ říká David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy a doplňuje: „Obdobně je to s notifikačními zprávami, které jsou často zásadní, protože upozorňují na možné problémy při dodávkách zboží nebo fakturaci. Stále častěji se tak firmy mohou setkat také s obchodní námitkou prostřednictvím zprávy COMDIS. Evidujeme však rovněž takové zprávy, které zatím svůj potenciál plně nevyužily, například katalog zboží a cen (PRICAT) nebo zpráva o stavu zásob (INVRPT).“  

Dalším závěrem průzkumu je, že ačkoli se již EDI stalo u většiny obchodních řetězců samozřejmostí, elektronická výměna dokladů nepokrývá zdaleka kompletní pohyb obchodních, daňových či logistických dokladů. Z tohoto důvodu dosud tyto firmy nedosáhly výhod spojených s EDI v plné míře. Řada z nich využívá jen základní doklady jako je objednávka (ORDERS) a faktura (INVOIC), zatímco EDI procesně nasazené na další logistické doklady (zejména dodací list DESADV) rozšířilo pouze 40 % firem z třiceti největších řetězců.   

Nejširší komunikaci využívají řetězce Globus, Makro a Coop Morava

Naopak řada obchodních řetězců, které jsou na čele žebříčku zavádění EDI, již výhody pokrytí co největšího počtu dodavatelů i obchodních a logistických procesů pochopila a úspěšně jich využívá – mimo jiné k výrazným úsporám. Pořadí vévodí obchodní řetězec Globus (včetně hobby marketů Baumarkt) s devíti používanými EDI zprávami následovaný řetězci Coop Morava a Makro (8 zpráv), Albert, Interspar (patřící do korporace Ahold) a Tesco (7 zpráv). Kompletní přehled obchodních řetězců a EDI zpráv, které používají při elektronické komunikaci se svými dodavateli, naleznete zde.

Rozmach EDI i na Slovensku 

Obdobný průzkum uskutečnila společnost CCV Informační systémy i na Slovensku, kde je počet působících maloobchodních řetězců nižší. Přesto i zde dochází k razantnímu rozvoji EDI komunikace mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli. Pokud se týká subjektů, které jsou zde v nasazení EDI nejaktivnější, je situace obdobná jako v ČR. Na čele je obchodní řetězec Metro (Makro v ČR) s osmi zprávami následovaný společnostmi Tesco (7 zpráv) a COOP Jednota Slovensko. Ta má sice společnou EDI strategii, ale její jednotlivá družstva řeší svou EDI komunikaci odděleně a přijímají tak od čtyř do osmi EDI zpráv.

————–

Související

  • Více o EDI (Electronic Data Interchange)

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.