Tiskové zprávy

TZ – CCV Informační systémy se staly 42. členem SPIS

13. 1. 2009, Společnost CCV Informační systémy se stala novým členem Sdružení pro informační společnost (SPIS). Její žádost projednalo a schválilo představenstvo SPIS. CCV se zároveň připojilo ke kodexu Dobrých mravů dodavatele eGovernmentu.

Společnost CCV Informační systémy vstupuje jako 42. členský subjekt SPIS. Tuto profesní organizaci, která reprezentuje průmysl informačních a telekomunikačních technologií (ICT) České republiky, původně založilo dvacet firem a institucí. CCV se stalo jednou z posledních firem, jejíž žádost o členství byla podávána podle dřívějších kritérií. Znamená to, že roční obrat nově přistupujícího člena musel přesáhnout hranici 50 milionů korun. Představenstvo SPIS se totiž v závěru roku rozhodlo po deseti letech existence této organizace zrušit zmíněný minimální roční obrat jako nutnou podmínku pro členství.  „V tuto chvíli se tedy do dění SPIS mohou zapojit i menší firmy a mohou se tak efektivně podílet na prosazování cílů SPIS, kterými jsou zejména významným způsobem přispět k rozvoji české ekonomiky a budovat inovativní a znalostní společnost,“ uvádí Jiří Polák, prezident SPIS.

Společnost CCV Informační systémy se současně přihlásila k myšlenkám fair play obchodních praktik kodexu Dobrých mravů dodavatele eGovernmentu, který navazuje na principy SPIS pro legislativu eGovernmentu. Představuje souhrn deseti předpokladů, které by měly posloužit jako doporučení a mravní či společenský korektiv při formulování odpovídajících právních a dalších předpisů. Je možné je použít také jako východisko k jasnému a srozumitelnému pohledu na návrhy dalších legislativních norem.

„Vyvíjíme a dodáváme software, který přizpůsobujeme potřebám a dané legislativě jako maximálně konfigurovatelná a otevřená řešení. Uplatňujeme servisně orientovanou architekturu řešení (SOA) a webové služby (web services) a záleží nám na seriózním a otevřeném přístupu k našim partnerům, s nimiž jsme v minulosti vyvinuli řadu velmi unikátních řešení, která úspěšně pomáhají k efektivnější komunikaci mezi občanem a státní správou. Proto jsou nám principy fair play stvrzené v deklaraci Dobrých mravů velmi blízké,“ dodává František Bezděk, ředitel společnosti CCV Informační systémy.

O Sdružení pro informační společnost

Sdružení pro informační společnost (SPIS) je profesní sdružení firem z oboru informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je prosazovat budování znalostní společnosti v České republice. SPIS byl založen v roce 1998 a má právní formu občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. SPIS je členem evropské asociace EICTA. SPIS prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v České republice, neboť v tom spatřuje podmínku nutnou pro přechod ke společnosti založené na znalostech a inovacích.>Sdružení propaguje moderní informační technologie jako základní nástroj budování efektivní státní správy a pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. V průběhu desetiletého trvání tohoto sdružení SPIS vydal řadu dokumentů, výzev a manifestů, které dokázaly získat podporu významných komerčních i státních subjektů a naplnit tak své poslání.

Informace o společnosti CCV Informační systémy:

CCV Informační systémy patří stabilně mezi významné společnosti v oboru informačních systémů a informačních technologií v České republice. Byla založena v roce 1992 se sídlem v Brně a dalšími pobočkami v Brně (sekce e-Government) a v Opavě (sekce e-Business).
CCV Informační systémy má tři firemní sekce podle hlavních směrů svého působení:

  • Business Solutions – nejúspěšnějšími produkty CCV Stavebniny a CCV Řízený sklad na bázi podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV,
  • e-Business – komplexní řešení EDI ORION® – poskytování služeb elektronické výměny dat a bezpapírové komunikace
  • e-Government – vývoj a dodávky speciálních internetových řešení pro státní správu na platformě Oracle.

CCV Informační systémy udržuje certifikát dle systému kvality ISO 9001:2001, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Valued Member Partner.

Zpět do tiskového centra

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.