Řízení zásob ve skladu

Ve skladu mluvíme o operativním řízení zásob. To představuje samotné pořizování a udržování konkrétních zásob na skladě, jejich pohyb na prodejny, k odběratelům či dopravním společnostem. Řízení zásob je tedy činnost, při níž je hlavním cílem udržovat zásoby na potřebné úrovni, aby nedocházelo k množstevnímu a časovému nesouladu mezi procesem výroby u dodavatele a procesem spotřeby u odběratele. K evidování stavu zásob a jejich pohybů na skladě se využívají systémy pro skladové hospodářství.