Radiofrekvenční čtečka

Jedná se o snímač, kterého úkolem je rychle a bezchybně přečíst čárový kód a předat jeho obsah do informačního systému. Čtečka vysílá paprsek světla. Z téhož místa, odkud paprsek vychází ze čtečky, je umístěn senzor, který přijímá odraz paprsku. Světlé a tmavé pruhy čárového kódu se projeví jinou úrovní odráženého signálu, které počítač uvnitř vyhodnotí a převede intenzitu světla na číselný kód.