Meziroční nárůst zpráv u ORION EDI přesáhl 20 %

23.04.2014

Firmy v České republice stále více elektronizují své obchodní procesy s využitím elektronické výměny dokladů s obchodními partnery.

Celkový objem elektronické výměny dokumentů (EDI – Electronic Data Interchange) procházející přes konsolidační centrum ORION EDI společnosti CCV Informační systémy, přesáhl v loňském roce 20,4 milionu EDI zpráv. Oproti roku 2012 narostl objem dokladů přenesených předním konsolidátorem více než o pětinu. Tato skutečnost je důsledkem zejména významného růstu penetrace EDI i mimo oblast velkých obchodních řetězců rychloobrátkového zboží.

„Za rozšířením EDI je možno vidět více faktorů. Vzhledem k momentální ekonomické situaci jsou hmatatelné zejména efekty při zrychlení dodavatelsko odběratelských procesů. Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je právě avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou to pak nejčastěji zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratka, které jsou stále častěji využívány,“ říká David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy.

  • Podrobně čtěte v tiskové zprávě zde

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.