Velký přehled řízeného skladování: od čteček až po roboty

Řízení skladu
11.8.2022

Řízené skladování je způsob vedení skladu, který stojí na automatizaci a řízení skladových operací a procesů na základě nastavené strategie –⁠ jednoduše tak, aby sklad fungoval co nejefektivněji. Jenže řízené skladování má mnoho stupňů –⁠ některé firmy používají ruční čtečky čárových kódů, jiné WMS systém, který naviguje skladníky, a jinde svěřily část operací do „rukou“ robotů. Ukážeme vám, jak řízené skladování vypadá v praxi od nuly až po zdánlivě sci-fi scénáře.

V první řadě musíme upozornit, že žádný ze zmíněných stupňů automatizace není ten správný. Výběru procesů a nástrojů pro řízené skladování musí předcházet pečlivá analýza logistických procesů, ze které vyplyne, která varianta je pro sklad nejpřínosnější. Jinak totiž efektivní skladové procesy vypadají v malém e-shopu s deskovými hrami a jinak v Alze.

1. Sklad bez automatizace

Provoz skladu takzvaně papírově se dnes až na výjimky nepoužívá kvůli zbytečně komplikovaným procesům, chybovosti a vysokým nákladům.

V praxi to fungovalo tak, že si skladníci z počítače vytiskli objednávky a vyrazili s nimi mezi regály. Zboží hledali podle paměti a na vytištěných listech je tužkou odškrtávali. Poté ručně vyplnili expediční údaje a zboží odeslali.

Skladníci po odbavení objednávky typicky zamířili k počítači a stav zboží ručně aktualizovali. I papírové řízení skladu počítá s tím, že firma má alespoň základní nástroj na vedení skladové evidence jako například Excel.

Tento způsob může fungovat u mikro e-shopů s pár položkami, u kterých je majitel zároveň i jediným fakturantem či skladníkem. U jakéhokoliv většího představuje problém:

  • zdlouhavé hledání zboží,
  • špatný přehled nad stavem zásob,
  • vysoká chybovost,
  • hroutící se procesy při větším množství objednávek
  • i spotřeba papíru.

Čím více zboží firma skladuje, tím je papírové vedení skladu nákladnější a méně efektivní.

2. Outsourcing skladu

Firmy, které nemají vlastní sklad, outsourcují jeho řízení logistickému partnerovi. Ten:

Nevýhodou je, že firma nemá nad logistickými procesy kontrolu a musí se spoléhat na partnera, kterému nevidí pod ruce. Majitel e-shopu například nemůže zrychlit proces vychystávání objednávek, ani si nemůže pohlídat, že skladníci nedělají chyby.

Na druhou stranu je outsourcing nejlepší možnou variantou pro firmy, které nemají na vlastní sklad prostředky nebo postrádají skladníky. Pro některé středně velké e-shopy může být provoz vlastního skladu příliš nákladný a outsourcing u moderního logistického partnera mu potenciálně zlepší služby.

3. Skladová evidence a expediční nástroje

Základní stupeň automatizace ve skladu představuje skladový modul v účetním nebo ERP systému, typicky napojený na e-shop a expediční systém. Tento způsob využívá v Česku většina středně velkých e-shopů a firem s vlastním skladem.

Skladová evidence v ERP systému slouží jako katalog, ve kterém má každé zboží uvedené parametry, cenu či pozici ve skladu. Pokročilejší skladové moduly umožňují přiřazovat ke zboží také čárové kódy. Skladníci jsou pak vybaveni čtečkami, kterými kódy na regálech načtou, zboží se ze systému vyskladní a tiskárna rovnou vytiskne expediční štítek. Podobným způsobem systém zjednodušuje i příjem zboží.

Díky propojení s e-shopem: 

  • se údaje z objednávky přenesou do skladového modulu ERP, 
  • stav zboží na e-shopu vždy odpovídá reálnému stavu zásob ve skladu 
  • a po expedici přijde zákazníkovi automatický transakční e-mail s číslem zásilky, poděkováním a fakturou.

A díky propojení s expedičním nástrojem se data automaticky přenesou ke zvolenému dopravci a systém předpřipraví expediční štítky.

Tento způsob řízení skladu eliminuje velkou část ruční práce, zejména přepisování dat mezi systémy, a zrychluje příjem i výdej zboží. Skladníci si však stále musí pamatovat rozmístění zboží a nelze naplno pracovat se zaskladňovacími strategiemi.

4. WMS –⁠ řízený sklad v pravém slova smyslu

Warehouse Management System (WMS) je samostatný nástroj, který stejně jako ERP modul umožňuje evidenci zboží či hlídání stavu zásob, ale obsahuje také další funkce. Zásadní rozdíl mezi oběma systémy je ten, že ERP eviduje stav skladu, zatímco WMS sklad aktivně řídí.

Skladníci jsou vybavení čtečkami s displeji, na kterých jim WMS ukazuje, které zboží mají vyskladnit a nejkratší trasu k němu. Tu WMS zvládne vypočítat na základě individuálního a optimalizovaného matematického algoritmu.

Dál WMS umožňuje pokročilé adresování zboží. Jednotlivému zboží přiděluje pozice hned po naskladnění na základě typu zboží, hmotnosti, trvanlivosti či obrátkovosti. Při příjmu skladník načte kód zboží a WMS ho automaticky pošle na optimální místo ve skladu podle zvolené zaskladňovací strategie.

Díky těmto a dalším funkcím WMS výrazně zrychluje procesy ve skladu, a tím zvyšuje jeho celkovou efektivitu. Pro velké e-shopy je WMS nutnost, ale díky levným cloudovým variantám jsou dnes tyto nástroje dostupné i pro malé a střední firmy.

5. Řízený sklad s roboty

Pokud chtějí jít firmy s automatizací ještě o krok dál, musí kromě softwaru zapojit i skladové roboty. Mezi ty nejrozšířenější patří automatické zakladače a autonomní vozíky.

Oba typy strojů v praxi nahrazují vysokozdvižné vozíky. V prvním případě jsou na regály umístěné zakládací jeřáby, které se pohybují v uličkách a umožňují zaskladňování či vyskladňování zboží. Autonomní vozíky mají stejné funkce, ale nejsou fixované na regály, takže jezdí v předem definovaných dráhách po skladu. 

V obou případech stroje řídí software, který je napojený na WMS či podobný nástroj. Nedostatkem je zatím to, že tyto stoje manipulují se zbožím pouze na úrovni palet či krabic. Na jednotlivé kusy menšího zboží zatím nestačí.

Tyto nástroje mají v současné době smysl pouze pro velké společnosti, které řeší tisíce skladových pohybů denně a pro maximální efektivitu jim nestačí samostatné WMS. Jde o obrovskou investici vyžadující často i rekonstrukci skladu (aby se například technika dostala do všech míst), a proto je pro většinu firem zatím nejdostupnější metodou automatizace pomocí WMS.

6. Plně automatizovaný a robotizovaný sklad

Kompletně robotizovaných skladů je stále velmi málo. Především z už zmíněného důvodu, že neexistují technologie, které by kompletně nahradily práci skladníků. Očekáváme ale, že s každým dalším rokem nastane v oblasti robotizace skladu zajímavý posun.

Ani sklad plný autonomních robotů se však neobejde bez zaměstnanců. Vždy je potřeba servis či plán B pro případ, že se stroje pokazí. Například v Amazonu využívají servisní techniky, kteří udržují tyto pokročilé technologie v provozu.

Nejdřív analyzujte, pak implementujte

Než se firma rozhodne, který systém řízení skladu zvolí, musí začít analýzou. Jen tak zjistí, zda je pro ni daný systém přínosný, kolik nákladů ušetří či zda není v jejím případě spíše kanonem na vrabce. Odbornou analýzu vám vypracuje například Komora logistických auditorů.

Pokud zvažujete pořízení WMS, ozvěte se nám. Probereme s vámi vaši situaci a poradíme, které řešení je pro vás nejvhodnější.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.