Přejmenovali jsme se na GRiT: co to znamená a kam směřujeme

Novinky
28.5.2019

Jedna éra končí, další začíná. Jméno CCV Informační systémy nám dlouhá léta dobře sloužilo. Nakonec jsme z něj však vyrostli a vybrali si nový název – GRiT. Co to znamená, jaké další novinky chystáme a co s tím má společného měňavka?

Nejdřív pěkně popořádku. Na trhu jsme od roku 1992. Tehdy ještě někteří lidé volali z budek, protože doma neměli telefon, a nejnovějším autem z Mladé Boleslavi byla Škoda Favorit. Z dnešního pohledu skoro pravěk, že?

Prostředí se ale rychle měnilo a naše produkty s ním. Vždy nás totiž bavily technologie a byli jsme v nich napřed. Když ostatní prodávali software na cédéčkách v krabici, my jsme už naše systémy poskytovali jako cloudové služby.

Vývoj prostředí pokračuje a pro nás nastal správný čas na další změnu. Máme nový název i logo a aktualizovali jsme nabídku našich služeb. Co zůstává stejné? Čeští majitelé, vždy dobře naladěný tým, který nejde pro vtípek daleko, a skvělý zákaznický servis, který jste si tak oblíbili.

Jsme jako neviditelná podpůrná síť

Odkláníme se od implementací systémů jiných výrobců a prioritně se zaměříme na rozvoj vlastních cloudových služeb, mezi které patří:

  • ORiON EDI sloužící k automatické výměně dokladů mezi odběrateli a dodavateli,
  • skladový systém LOKiA WMS
  • a software pro zpracování faktur iNVOiCE FLOW.

Na tisících našich zákazníků vidíme, jak velký přínos pro ně naše služby mají. Proto nám dává smysl tyto produkty dál rozvíjet.

Zákazníci mohou naše služby využívat jednotlivě. „Největší užitek jim však přinesou, pokud je spojí dohromady. Vytvoří síť, která je efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby doklady, peníze a zboží automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování. Tím ušetří čas a finance a mají o všem perfektní přehled,“ popsal náš ředitel a spoluzakladatel Dalibor Damborský.

Jako nový slogan jsme si zvolili „All around you“. Toho heslo vystihuje zdánlivě neviditelnou podpůrnou síť, kterou kolem firem vytváříme.

Houževnatý GRiT

Naše nové jméno zní GRiT. „Začínali jsme na začátku devadesátých let v malé kanceláři. Dnes máme přes dva tisíce klientů a patříme k předním českým dodavatelům cloudových služeb. Celou dobu houževnatě pracujeme na našich produktech ke spokojenosti našich klientů. Odhodlání a úplné nasazení patří do naší DNA, proto chceme tuto hodnotu mít v názvu,“ vysvětlil Dalibor Damborský.

Na názvu se nám líbí i to, že je krátký a dobře vyslovitelný v češtině i v angličtině. Zajímavostí je, že se píše písmem ULM, který mimo jiné používala NASA.

Měňavka v logu

Naše nové logo navrhla designérka Věra Marešová, která je podepsaná třeba pod vizuálním stylem města Brna. Logo symbolizuje měňavku, tedy živočicha s proměnlivým tvarem těla. Stejně tak jako měňavka i GRiT se dokáže neustále přizpůsobovat novým trendům a výzvám.

Naše logo připomíná živý organismus i v dalších ohledech. Nemá jen jednu podobu, přes kterou „nejede vlak“. Je hravé, ovál může mít různé tvary a barvy a stejně tak vnitřní oko může měnit své pozice. Logo je tak pokaždé trochu jiné, ale stále dobře čitelné.

Nová loga dostaly i naše produkty. Vychází z tvaru základního loga a zároveň je každé z nich jedinečné. Příslušnost do stejné „rodiny“ reprezentuje označení „by GRiT“ a malé  písmeno „i“, které se objevuje jak v názvu firmy, tak v názvu produktů.

ORiON by GRiT
LOKiA by GRiT
iNOViCE FLOW by GRiT

400 bilionů faktur

Věříme, že automatizace toku zboží, peněz a dokladů má velkou budoucnost. Stačí se podívat na segment automatizace posílání faktur. Níže najdete několik faktů, které nezávislý analytik Bruno Koch publikoval v roce 2017 v rozsáhlé zprávě.

Firmy a instituce si po celém světě ročně vymění 400 bilionů faktur, z toho 90 procent z nich stále vystavují manuálně. Zatímco v roce 2017 byla hodnota globálního trhu v oblasti e-fakturace 3,3 bilionu euro, v roce 2024 to bude podle Kochových odhadů 16,1 bilionů euro. Segment tedy čeká několikanásobný růst.

K růstu jsou klíčoví obchodní partneři

Do karet nám hrají i další technologické trendy. Konzultační společnost Accenture pojmenovává pět nejdůležitějších směrů.

Jedním z nich je „harmonický byznys“ (frictionless business). Označení odkazuje na to, že firmy ke svému růstu potřebují efektivní technologické propojení se svými obchodní partnery. Těch mají přitom více než dříve – Accenture k tomu uvádí, že 36 procent společností má minimálně dvakrát tolik partnerů, než mělo před dvěma lety.

Efektivní propojení umožňuje například ORiON EDI, pomocí kterého si dodavatelé a odběratelé vyměňují potřebné doklady, nebo iNVOiCE FLOW, které automaticky zpracovává faktury.

V české e-commerce EDI komunikaci používají téměř všichni. Mnohé další segmenty však zdaleka tak nasycené nejsou. Firmy, které stále používají papírové faktury a evidenci v Excelu, začnou brzy zaostávat, pokud se v technologickém pokroku nepřizpůsobí jak svým partnerům, tak své konkurenci.

Ale jen samotná EDI komunikace firmě úspěch nezaručí. Kromě bezchybného přijetí objednávky je také nutné, aby ji dokázala co nejrychleji v pořádku expedovat. Právě s tím pomáhá náš skladový systém LOKiA, který zvyšuje produktivitu skladníků a současně omezuje jejich chybovost.

___________________________________________________________________________

Další obchodní sdělení

Ke dni 28.5.2019 došlo ke změně názvu společnosti. Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností CCV, s.r.o. V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné.

Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem GRiT, s.r.o.

Žádáme všechny naše obchodní part­nery, aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název GRiT, s.r.o.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.