Strukturovaná data

Data, která jsou definována syntaktickými pravidly (např. definice oddělovačů, délky položek). Je možné je zpracovávat automaticky strojově.

Příkladem strukturovaných dat jsou EDI zprávy. Naopak např. standardní pdf strukturovaná data neobsahuje.