REMADV (Avízo o úhradě platby)

Remittance Advice

Zpráva REMADV informuje výstavce faktury o tom, že došlo k odeslání platby odběratelem. Zpráva je vhodná zejména v případech, kdy je více faktur hrazeno jednou platbou. Dodavatel pak má díky této zprávě informaci o tom, které faktury jsou danou platbou hrazeny.

Možnost využití pro řešení dekádních faktur

Zpráva může být doplňkem k řešení tzv. dekádních faktur, kdy dodavatel souhrnně fakturuje větší počet dodacích listů (typicky za dekádu a různá odběrná místa – např. prodejny). Při přechodu na bezpapírovou EDI komunikaci se totiž faktura vytváří položkově (obsahuje všechny řádky ze všech dodacích listů). 

Související produkt: