On-premise systém

On-premise (případně on-premises) systém je software, který se instaluje a provozuje přímo na počítačích dané firmy nebo uživatele. Celý software má tak firma „u sebe“ – na vlastním serveru a pracovních stanicích.

Opakem on-premise je off-premise, který je známější pod názvem cloud. V takovém případě software není instalovaný lokálně na počítačích firmy či uživatele, ale na vzdáleném (cloudovém) serveru, ke kterému se uživatelé na dálku připojují pomocí internetu.