KPI (Key Performance Indicators)

Klíčové ukazatele výkonnosti (zkráceně "KPI") jsou metriky, které slouží k plánování a měření výkonnosti klíčových aktivit organizace a přímo ovlivňují úspěšnost podniku. Proto se pro jejich tvorbu využívají rámce, jako například balanced scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku), které podnikové cíle převedou na několik oblastí, ve kterých pak jsou definovány ukazatele výkonnosti. V grafické podobě jsou výstupem systémů business intelligence (BI).