ERP (Enterprise Resource Planning)

Jedná se o jádro informačního systému firem zaměřené na řízení interních podnikových procesů. Z anglického pojmu Enterprise Resource Planning lze také interpretovat jako systém pro plánování podnikových zdrojů. ERP je tedy podnikový informační systém, který neslouží pouze pro daňovou evidenci, ale integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s interními a produkčními činnostmi podniku. V číselném vyjádření sleduje zdroje alokované u těchto procesů. Typicky se jedná o účetní hodnoty pro prodeje, náklady, majetek či lidskou práci.