Cloudové služby

Cloudové služby jsou takové, které nepracují s daty na lokálním počítači, ale jsou dostupné uživateli vzdáleně na síti, tzv. v cloudu. Pro práci v cloudu není potřeba instalace, uživatel se do cloudových služeb přihlásí prostřednictvím klientského prostředí v síti. Pojem je často používám v souvislosti s ukládáním dat nebo vzdáleným přístupem  k výpočetnímu výkonu.