BI (Business Intelligence)

Business Intelligence je softwarové řešení, které obsahuje nástroje pro efektivní zobrazení historických, současných a prediktivních dat důležitých především pro efektivní řízení výkonnosti podniku, pro přehledné zobrazování vybraných manažerských informací. České označení MIS – manažerský informační systém má stejný význam.