AS2 (Applicability Statement 2)

AS2 je moderní komunikační standard, který se využívá k přenosu EDI zpráv mezi partnery a providery. 

Přenos je rychlý, bezpečný a spolehlivý.

Rychlost přenosu je zajištěna tím, že jsou jednotlivé protistrany propojeny přímo mezi sebou, datová výměna tedy probíhá v reálném čase (na rozdíl např. od e-mailu).

K zajištění bezpečnosti se využívá digitálních certifikátů – každá zpráva odchází digitálně podepsaná a zašifrovaná.

Spolehlivý přenos je pak zajištěn zpětnými notifikacemi MDN (Message Disposition Notification), které nesou informaci o úspěšnosti přenosu.