Poptávka po použití SSCC kódů a pokročilé identifikaci zboží v logistických řetězcích stále roste

EDI
17.4.2023

V oblasti logistiky se stále více prosazuje používání SSCC kódů a pokročilé identifikace zboží. To je důsledkem rostoucího tlaku na zajištění vysledovatelnosti zboží a efektivního řízení toku materiálu, což přináší mnoho výhod v oblasti operativnosti a konkurenceschopnosti firem. Tento trend je tedy nezbytný pro zajištění úspěšného fungování logistických řetězců.

Připomeňme, že identifikační klíč SSCC (Serial Shipping Container Code neboli sériové číslo logistické jednotky) slouží k jednoznačné identifikaci logistických a přepravních jednotek včetně jejich obsahu. Označené palety nebo kontejnery tak firmy mohou sledovat při pohybu v dodavatelsko-odběratelském řetězci a zároveň sdílet se svými obchodními partnery podrobné informace o zásilce pomocí EDI komunikace, konkrétně prostřednictvím elektronického dodacího listu – EDI zprávy DESADV. Uživatelé pak mohou například efektivněji plánovat přejímky a kapacity skladových prostor, zpřesnit kontroly při příjmu a ihned reagovat zpětnou vazbou. Finanční oddělení oceňují okamžitou možnost fakturace na základě potvrzení příjmu zboží.

Poptávka po informacích k využití SSCC aktuálně velmi roste. Dotazy pocházejí nejčastěji od online obchodníků, respektive jejich dodavatelů,“ sděluje Hana Strahlová, manažerka EDI v organizaci GS1 Czech Republic. Důvod je podle ní jednoduchý. Během pandemie se zvýšily objemy zboží a jejich obrátka u e-shopů. Internetoví obchodníci objevili výhody využívání SSCC kódů při práci ve svých skladech a při přepravě. I když odvětví e-commerce z hlediska celkových tržeb v uplynulém roce zaznamenalo pokles, je evidentní, že jde o vysoce konkurenční prostředí s důrazem na rychlost a efektivitu zpracování objednávek. E-taileři proto podle Hany Strahlové zvažují možnosti automatizace, implementují elektronickou výměnu dat a vyzývají své obchodní partnery právě k zasílání zprávy DESADV.

Cenová dostupnost i vnímání přínosů

Nicméně celá řada zejména menších firem z různých oborů je teprve na počátku cesty. „Z pohledu opravdu malých společností momentálně získává na oblibě vůbec využívání základních nástrojů pro identifikaci zboží a zlepšování logistiky, například SSCC kódy, EDI, skladová evidence, vzájemné propojení jednotlivých systémů (ERP a WMS a podobně). Nejen že se technologie staly cenově dostupnější, ale hlavně si tyto společnosti začaly uvědomovat jejich přínosy,“ poznamenává Miroslav Králík, delivery manager Lokia WMS ve společnosti Grit. A zmíněný trend bude téměř jistě pokračovat.

Větší firmy jsou zpravidla na pokročilejší úrovni a hledají další možnosti, jakým způsobem co nejvíce zautomatizovat procesy, v jejichž rámci je správné značení nutností. „Nastupují nové kontrolní mechanismy, ať už jde o využívání skenovacích kamer, RFID čipy a další,“ vysvětluje Petra Tylová, senior consultant ve společnosti Sluno.

Efektivně propojený řetězec

Z hlediska identifikace zboží v logistice je zásadním procesem příjem zboží na sklad. Tady by měl být první kontrolní bod, kde se odchytí maximální množství nesrovnalostí. „Procesy ve skladech jsou více a více automatizované a na vstupu do procesu je třeba zajistit co největší kvalitu dat, jinak se může jednoduše stát, že na chybu se přijde pozdě, někdy až u zákazníka,“ upozorňuje Petra Tylová.

Firmy by také měly klást větší důraz na své dodavatele, aby měli zajištěnou jednoznačnou identifikaci. „Je mnohem jednodušší vybrat si dodavatele, který je schopen vám čárové kódy rovnou přidělit. Díky tomu jsou totiž firmy velmi rychle schopny přijmout dané zboží do skladu, identifikovat ho a expedovat dalšímu zákazníkovi,“ konstatuje Miroslav Králík. Rozhodně je vhodné i výhodné věnovat pozornost procesům, které jsou přesně definované a u nichž dochází k neustálému vyhodnocování a kontrole jejich správného nastavení. „Je ale potřeba, aby byly tyto procesy definovány jak na straně dodavatelů, tak na straně odběratelů. Aby se řetězec krásně spojil a celý proces byl co nejefektivnější,“ dodává Miroslav Králík.

Článek vyšel na systemylogistiky.cz.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.