Křížová distribuce ve skladu: jaké má výhody a nevýhody?

Při této zaskladňovací strategii nemá každý typ zboží svou jednu pevně danou pozici. Křížovou distribucí ve skladu vznikají „ostrůvky“ (nebo taky „hnízda“) několika kusů stejného zboží na různých místech. Skladníci tak při výdeji neberou v potaz datum příjmu nebo exspirace. Přednost totiž dostane zboží na aktuálně výhodnější pozici.

Co to je křížová distribuce

Strategie křížové distribuce spočívá v cíleném umisťování několika kusů stejného zboží na více různých míst ve skladu. Při výdeji se pak zboží neodebírá podle data příjmu nebo exspirace, ale podle aktuálně nejvýhodnější pozice. 

Tato strategie je vhodná zejména pro firmy:

  • spíše s vyšším počtem položek zboží,
  • kde je zboží rychloobrátkové,
  • které zboží vyskladňují nejčastěji ručně (ale může být i manipulační technikou),
  • které očekávají zvýšenou frekvenci objednávek navázaných na jednorázové akce nebo výhodné nabídky.

Naopak není vhodná pro firmy:

  • prodávající zboží, které má omezenou trvanlivost (potraviny, potravinové doplňky) – výjimku tvoří, pokud je toto zboží zařazeno do řízených promočních akcí,
  • skladující položky, které vyžadují speciální režim – např. řízenou teplotu, kompletaci, transformaci (hořlaviny, výbušniny, chemikálie…).

Výhody strategie křížové distribuce

Největší výhoda křížové distribuce spočívá ve zrychlení pickování a vůbec celého procesu zpracování objednávky od příjmu zákazníka až po expedici ze skladu. Pokud například v návaznosti na marketing očekáváte zvýšenou poptávku po zboží z aktuálního akčního letáku nebo promoční akce, můžete si předem vytvořit hnízdo stejného zboží blízko expedici.

V praxi to obvykle znamená, že sklad musí být v neustálém kontaktu s marketingovým oddělením, aby měl dostatek času na přichystání potřebných hnízd.

Další výhoda spočívá ve snadné paralelní práci více skladníků. Určitý typ zboží není fixovaný na jedné pozici, takže pokud například není při vychystávání zboží aktuálně dostupná jedna ulička, skladník odebere zboží z jiné uličky, kam má pohodlný přístup.

Při použití skladovacího systému se jednoduše vytvoří efektivní pickovací trasa pro více skladníků tak, aby si nepřekáželi. Usnadňuje se manipulace a šetří čas.

Nevýhody strategie křížové distribuce

Úskalí této strategie spočívá v plánování optimálního počtu, umístění a velikosti jednotlivých ostrůvků pro zboží. Na vedoucího skladu to klade vysoké nároky také proto, že optimální počet se může v čase měnit a je pak nutné reorganizovat sklad.

Křížová distribuce rovněž vyžaduje zavedení skladového systému WMS, ve kterém jsou zaznamenány pozice zboží, protože při ručním zaskladňování není možné si vše pamatovat.

Strategie je vhodné kombinovat

Křížová distribuce je vhodná pro nejprodávanější zboží, které potřebujete mít vždy blízko. Na méně prodávané položky můžete klidně uplatnit jinou, dlouhodobě udržitelnější, strategii – například pevné pozice.

Zajímají vás i další zaskladňovací strategie? Stáhněte si whitepaper, ve kterém je všechny popisujeme a rozebíráme.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.