Instantní sklad: jedno nasazení – dvojí optimalizace

Díky stále rostoucímu počtu implementací skladového systému Instantní sklad bylo možné na statisticky významnějším vzorku firem potvrdit skutečnost patrnou již od prvních dodávek tohoto řešení: Instantní sklad přináší v místě svého nasazení hned dvě optimalizace skladu v rychlém sledu za sebou. Děje se tak přitom ve čtyřech případech z pěti.

Zlepšení procesů ihned po spuštění

První optimalizace nastává již v okamžiku nasazení systému Instantní sklad v návaznosti na úvodní logistickou analýzu a požadavky zákazníka při zadání projektu s cílem zpřehlednit a zrychlit veškeré skladové procesy. Toto první vylepšení je proto zcela samozřejmé a očekávané.

Vzhledem k tomu, že v přípravné fázi vychází konzultanti CCV Informační systémy ze stávající praxe fungování skladu a z dostupného množství informací, objeví se díky Instantnímu skladu velmi brzy nové skutečnosti a skryté rezervy, které lze odhalit až v okamžiku, kdy jsou metriky systémem podchyceny. Mnohé předpoklady, ze kterých se při zadání vycházelo, se pak ukáží jako překonané nebo dokonce mylné. Jejich eliminace přitom představuje tak jednoznačné přínosy, že se zákazníci přestanou teprve v této fázi bránit i dalším změnám v zavedené praxi fungování skladu.

Druhá vlna po několika týdnech

Od okamžiku spuštění Instantního skladu postupně dochází k částečnému předefinování rozložení skladu a tedy i k optimalizaci procesů o další úroveň. Firemní logistika se totiž ve své praxi stává samoučícím nástrojem, který jednotlivé logistické procesy posouvá do druhé vlny optimalizace. Ta přitom přichází poměrně rychle, obvykle v době od dvou týdnů do dvou měsíců od nasazení služby, a to v přímé závislosti na intenzitě provozu skladu, počtu pracovníků a variabilitě procesů.

Díky Instantnímu skladu zákazníci odhalí nové možnosti v uspořádání skladu, které vedou k jeho lepší využitelnosti. Až se stoprocentním přehledem o zboží jasně vidí celou řadu skutečností, o nichž dosud panovaly jen dohady. Volné skladové rezervy jsou najednou doslova na dosah ruky a dosavadní předpoklady nároků na kapacitu skladu tak přijdou rychle za své. Zároveň dříve či později dochází k  úpravě dílčích interních skladových procesů, typicky příjem či výdej ze skladu nebo skladové přesuny, směrem k jejich optimalizaci díky možnostem sledovat jejich výkonnost.

Logickým krokem, který následuje, je nový návrh grafického namapování skladu a vylepšených logistických procesů včetně vstupní inventury. Ta je přitom s pomocí již plně funkčního Instantního skladu a čteček čárových kódů rychlá a jednoduchá. Výsledkem je nové a skutečně optimální fungování skladu spolu s jeho zvýšenou kapacitou a zlepšenou výkonností.

„Vzhledem k tomu, že se efekt dvojí optimalizace skladových procesů dostaví u naprosté většiny zákazníků, počítáme při přípravě harmonogramu nasazení řešení Instantní sklad rovnou i s možností testovacího režimu, během kterého sbíráme data pro realizaci druhé vlny optimalizace. Zákazníci tak mají možnost nejen v průběhu nasazování, ale také kdykoli po jeho dokončení, stále pracovat na vylepšení mapování skladu i interních logistických procesů a systém je jim v tom dobrým pomocníkem,“ říká Hana Pazourová, produktová manažerka řešení Instantní sklad.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.