ORDRSP (Potvrdenie objednávky)

Order response

Správu zasiela dodávateľ zákazníkovi ako odpoveď na správu Objednávka (ORDERS). Významom správy ORDRSP je položkové potvrdenie, čo z objednávky dodávateľ dodá, čo nedodá, prípadne čo zmení.

Správa má najviac prínosov tam, kde sa kladie vysoký dôraz na presnú a rýchlu informáciu o vykrytí objednávky. Pomáha teda predovšetkým odberateľovi/nakupujúcemu, ktorý vďaka nej získava veľmi rýchlu spätnú väzbu o dostupnosti objednávaného tovaru u dodávateľa. Je možné ju tiež automaticky porovnávať s objednávkou a riešiť teda len tie objednávky, kde budú dodávky krátené.

Súvisiaci produkt: