LOKiA WMS: 100% přehled o zásobách na skladě a e-shopu

Skladový systém pro provozovatele e-shopů. Pomůžeme vám s automatizací práce ve skladu. Přesnější přehled dostupnosti zásob pro e-shop a jejich rozmístění ve skladu. Rychlejší vychystávání zboží a nižší nároky na zaměstnance. Přečtěte si níže, s čím dalším vám LOKiA WMS pomůže.

Chci poradit se zavedením

 Přínosy LOKiA WMS pro e-shopy

Nové možnosti ve skladech e-shopů
s pomocí LOKiA WMS

Příjem

Rozložíte příjem velkých objednávek mezi více skladníků, díky čemuž rychleji zpřístupníte zboží v e-shopu a dostanete jej tak dříve k zákazníkovi.

Vratky

Nepřevzaté nebo vrácené zboží není pro LOKiA WMS žádný problém. Dostane se vám maximálního zjednodušení příjmu již expedovaného zboží.

Výdej

Zvýšíte nejen rychlost expedice, ale také flexibilitu skladníků. Rozdělovat úkoly budete např. dle zón ve skladu či zkušenostech skladníků.

Zásoby

Uvidíte aktuální stav skladu pro váš e-shop přes rozhraní API. Budete si tak hlídat hladiny zásob, které vám nebudou nikdy chybět, a budete mít o nich 100% přehled.

Oblíbené moduly ve skladech e-shopů

Parametry sledování

Modul umožňuje u vybraných zásob evidovat specifika zboží, jako je číslo, šarže, datum exspirace, sériové číslo nebo jiný libovolný parametr.

Rozpad úkolů po zónách

Pomocí tohoto modulu můžete z jedné objednávky vytvořit vícero úkolů pro jednotlivé zóny ve skladu a následně celý výdej ukončit v jedné předávací pozici.

Rozdělování úkolů podle typu objednávky

S tímto modulem můžete k jednotlivým dokladům evidovat specifickou charakteristiku (např. důležitost klienta) a rozdělovat úkoly skladníkům dle nastaveného typu.

Doplňování

Modul zajišťuje, aby ve vychystávací zóně byl vždy dostatek zboží a pickeři mohli v klidu pracovat, zatímco jejich kolegové s vysokozdvižnými vozíky postupně doplňují, co je zrovna potřeba. 

Postupné vykrytí objednávky

Tento modul umožňuje pomocí více úkolů postupně vychystávat jednu objednávku, dokud není zcela vykryta zásobami.

Sledování zásilek u přepravců

Pomocí tohoto modulu se zasílají přepravní informace o zásilce externím dopravcům, objednává se svoz a získává se přehled o stavu balíku i v průběhu cesty k zákazníkovi.

Příjem zboží vícero skladníky

Ke zrychlení příjmu velkých objednávek je využíván tento modul, který umožňuje kooperaci vícero skladníků na jednom příjmovém dokladu.

Evidence logistických dat

Pomocí modulu můžete evidovat rozměry a hmotnost jednotlivých produktů. (Počítání hmotnosti zásilek.)

Vratky

Modul umožňuje zpracování vratek skladníkem – rozhodnutí o přijetí vratky a následné navrácení zásilky, případně automatické naskladnění vráceného zboží.

Dvoukrokový výdej (+ Balení + Kontrola)

Skladník odebere zboží ze skladové pozice, které je poté expedováno, LOKiA WMS odepíše zboží (první krok). Tímto končí základní platforma skladového systému. Avšak modul Dvoukrokový výdej umožňuje zboží dále sledovat během následujících skladových procesů, jako je například balení či kontrola kompletnosti (druhý krok). Teprve poté je zboží odepsáno.