Logo iNVOiCE FLOW

Vytěžování položek přijatých dokladů

Přijímáte od svých dodavatelů často faktury, které obsahují více položek a potřebujete vytěžit nejen celkovou částku uvedenou na faktuře, ale i její jednotlivé řádky? Řešení iNVOiCE FLOW si poradí i s položkami – vyextrahuje údaje, umožní je rozúčtovat na různá nákladová střediska, přiřadí odpovědným schvalovatelům a připraví pro import do informačního systému.

Domluvte si ukázku řešení

Díky automatickému vytěžování řádků z faktur:

Jaké důležité funkce díky vytěžování položek získáte?

Vytěžení, editace

Vytěžení údajů

iNVOiCE FLOW vytěží z jednotlivých řádků faktury všechny důležité údaje, jako je kód položky, popis, počet kusů, jednotková i celková cena a další. Samozřejmostí je možnost editace jednotlivých polí podle potřeby.

Rozúčtování položek

Rozúčtování položek

Vytěžené položky můžete v iNVOiCE FLOW rozúčtovat na různá nákladová střediska, jako jsou zakázky, dimenze, oddělení nebo další, které využíváte. Zároveň můžete každou takto rozúčtovanou položku přiřadit odpovědné osobě na schválení.

Kontrola

Kontrola dat

Zkontroluje za vás, jestli celková částka na faktuře odpovídá součtu položek podle jejich jednotkové ceny a počtu kusů a v případě rozdílu vás na chybu upozorní. Dokáže také porovnat položky s původní objednávkou.

Export do ERP

Data je možné exportovat do různých formátů. Jednoduše je stáhnout třeba v souboru Excelu pro vlastní reporty nebo je připravit k přenesení do libovolného informačního systému, kde s nimi můžete pracovat, jak jste zvyklí.

Jak vytěžování položek v iNVOiCE FLOW vypadá?

Vytěžené údaje z hlavičky dokumentu, které zahrnují například údaje o dodavateli, variabilní symbol, datumy, celkové částky a další základní informace najdete v levém sloupci, hned vedle náhledu dokumentu.

Vytěžené položky se zobrazují kvůli snadnější kontrole přímo pod dokumentem, kde je možné je v editačním módu také upravovat.

Automaticky rozúčtované položky najdete v sekci "Rozúčtování", hned v záhlaví detailu dokumentu. Zde je možné každou položku rozdělit na přislušná střediska či zakázky, upravit částky a přiřadit ji odpovědnému schvalovateli.