Ikona Rozúčtování přijatých faktur

Elektronické rozúčtování přijatých faktur

Plnění na přijatých fakturách bývá často potřeba rozúčtovat na různá nákladová střediska, jako jsou zakázky, dimenze, projekty, oddělení nebo konkrétní pracovníci a mít tedy přesnější podklady pro jejich vyhodnocení.

V případě, že je na daňovém dokladu více položek, za které jsou odpovědné různé osoby, je také potřeba schválení každého z nich. To může v případě zastaralého procesu s využitím papírové košilky výrazně prodlužovat předání faktury k zaúčtování.

Řešení iNVOiCE FLOW umožňuje elektronické rozúčtování přijatých faktur na více nákladových středisek. Ty je poté možné přiřadit jednotlivým zaměstnancům odpovědným za jejich schválení podle nastaveného workflow.

Domluvte si ukázku řešení

Elektronické rozúčtování přijatých faktur:

Jak se pracuje s rozúčtováním faktur v iNVOiCE FLOW

V Přijatých dokumentech na detailu vytěženého dokladu, který je přichystán k validaci, může obsluha využít záložku "Rozúčtování". Na této záložce je možné fakturu rozdělit na potřebná nákladová střediska.

Obsluha fakturu rozdělí podle schvalovatelů, doplní částky a případné další údaje, které je možné nakonfigurovat podle potřeb zákazníka a zkontroluje haléřové vyrovnání. To se automaticky dopočítává podle toho, jak součet částek v jednotlivých řádcích odpovídá celkové vytěžené sumě faktury.

DPH se při rozúčtování rozděluje podle rozúčtování základu automaticky.

Řádky je možné přidávat, odstranit i duplikovat a jednotlivé údaje (např. nákladová střediska) je možné doplňovat i z přednastavených číselníků, tak aby je obsluha nemusela složitě dohledávat. Číselníky je zároveň možné uživatelsky nastavovat.

Detail rozúčtování - záložka na detailu faktury Rozpad jednotlivých položek elektronického rozúčtování faktur

Schvalování rozúčtovaných faktur

Schvalování rozúčtovaných dokladů poté probíhá simultánně – všichni schvalovatelé mohou tedy schvalovat položky (řádky), za které jsou zodpovědní, zároveň. V řešení iNVOiCE FLOW je vždy možné dohledat, kdo ještě fakturu neschválil a schválení urgovat.

Pokud má ve společnosti schvalovací workflow více úrovní (např. specialista marketingu schvaluje věcné plnění, které následně musí schválit také marketingový manažer), musí být schváleny nejprve všechny položky na první úrovni (tedy dle příkladu všichni specialisté) a teprve poté se faktura automaticky přiřadí schvalovatelům na druhé úrovni (manažeři).

Všichni schvalovatelé dostávají vždy e-mailové upozornění na přiřazený doklad nebo položku dokladu ke schválení.

Elektronické rozúčtování faktur - pohled schvalovatele

Zajímá vás řešení iNVOiCE FLOW?

Rádi vám ho nezávazně představíme, ukážeme demo ve 20 minutách nebo jen zodpovíme vaše dotazy. Vyplňte formulář níže a my se vám ozveme.