APERAK (Potvrzení o převzetí zprávy aplikací)

Application error and acknowledgement message

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesilateli. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo chybách při zpracování zpráv aplikací příjemce.

Související produkt: